SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Dags att betala medlemsavgiften!
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2016. Den ligger oförändrat på 250 kronor.


Observera att vårt plusgirokonto upphör inom kort. Använd istället bankgiro med nummer 992-1578!
 
Om du betalar från utlandet går det också bra. Våra internationella kontouppgifter är:
IBAN: SE80 6000 0000 0001 0362 4201
BIC/SWIFT: HANDSESS
 
OBS: Var noga med att fylla i namn och adress, så att vi kan se att det är du som betalat in avgiften!
 
Om du har frågor om din medlemsavgift kan du kontakta oss på telefon 08-556 048 41 eller e-post uppdrag@oversattarcentrum.se.
 
I medlemsavgiften ingår en egen sökbar hemsida på Översättarcentrums webbplats, prenumeration på vår tidskrift Med andra ord och inbjudan till våra seminarier och evenemang. Dina uppgifter blir också sökbara i databasen (undantaget intressemedlemmar) som vår manuella uppdragsförmedling använder sig av när uppdragsgivare kontaktar oss.