SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarcentrums mentorprogram
Översättarcentrum (ÖC) planerar en nylansering av sitt uppskattade mentorprogram, där mer erfarna översättare möter medlemmar i början av sin översättarbana. Programmet vänder sig till mentorer och adepter som vill utvecklas i sin yrkesroll.
 
I mentorskapet ryms samtal om karriär och arbetsliv samt stöd och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får dessutom chans att bygga ut sitt nätverk.
 
Med programmet vill vi skapa oväntade möten över generations- och språkgränser. Det bygger på övertygelsen om att kunskap och erfarenhet utväxlas och delas av bägge parter jämbördigt.
 
Om mentorprogrammet
  • Mentorprogrammet pågår under ett år och planeras starta i augusti 2017.
  • ÖC kopplar ihop mentorer och adepter genom att söka efter gemensamma nämnare. En ambition är att matcha mentorer och adepter över språkgränser för att ge nya infallsvinklar i samtalen.
  • Under ett år träffas mentor/adept enskilt ungefär en gång i månaden.
  • I programmet ingår även gemensamma träffar och seminarier med inspiratörer från bland annat förlagsbranschen.
  • Deltagande i programmet är gratis. För att vara aktuell som adept måste du vara medlem i Översättarcentrum.
 
Om du är intresserad av att delta, antingen som mentor eller adept, är du välkommen att kontakta oss på uppdrag@oversattarcentrum.se eller 08-556 048 41 (klockan 9–13 måndagar och onsdagar).
 
Att vara adept
Som adept får du tillgång till ett erfaret bollplank som stöd till dig i din personliga och professionella utveckling. Din mentor kan inspirera dig till nya tankar om din karriärutveckling och utvidga ditt nätverk.
 
Programmet riktar sig till dig som:

 

  • har en vilja att utvecklas och se nya möjligheter i yrkeslivet
  • är beredd att avsätta tid och engagemang för att uppnå dina mål med programmet.
 
Att vara mentor
Mentorsrollen ger en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och ditt kunnande till en adept i början av sin yrkesbana. Mentorskap är utvecklande för både mentor och adept. Adeptens frågor ger dig nya infallsvinklar på din kompetens och tillfälle att reflektera över dina erfarenheter. Dessutom utvecklar du ditt ledarskap och vidgar ditt nätverk.
 
Programmet riktar sig till dig som:
 
  • vill dela med dig av dina erfarenheter och kontaktnät
  • har tid att avsätta för att vara mentor under ett år.
ÖC på besök

Översättarcentrum besöker kontinuerligt landets översättarutbildningar för att informera om sin verksamhet. Under 2016 gästade vi Uppsala, Göteborg, Stockholm och Lund. Hör gärna av dig till oss om du vill att vi ska komma till din utbildning.