SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Kalendarium 2019


Välkommen till en informationsträff med ALIS!


ALIS administrerar ersättningar i 16 olika större avtal av kollektiv karaktär samt inom ramen för den så kallade individuella licensieringen. Översättare är en stor grupp som ALIS gör utbetalningar till. Vill du veta mer om ALIS verksamhet? Har du frågor om hur utbetalningarna går till?

Den 29 april har ÖC:s medlemmar möjlighet att träffa ALIS verksamhetschef Helen Asker och ordförande Eduard Pröckl.

Anmälan sker till info@oversattarcentrum.se

Plats: Översättarcentrums kansli, Södermannagatan 38
Tid: 29 april klockan 18

Varmt välkomna!

ÖC på besök

Översättarcentrum besöker kontinuerligt landets översättarutbildningar och förlag för att informera om vår verksamhet. Hör gärna av dig till oss om du vill att vi ska komma på besök.