SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


ÖC:s poddkanal

Översättarcentrum producerar Rum för översättning-podden, i samarbete med Författarförbundets översättarsektion. Den publiceras på plattformen SoundCloud. Där lägger vi även upp andra inspelningar av samtal om översättning. Du kan även lyssna på podden i de flesta mobilappar för poddlyssning. Sök efter "Rum för översättning".

 

Nedan följer en beskrivning av de ljudfiler som hittills har publicerats.

 

2019-09-16 Ett eget rum där språket tar all plats

 

Hör ett samtal om översättning av barn- och ungdomslitteratur till samiska med rubriken ”Ett eget rum där språket tar all plats”. Här möts författaren Sigbjørn Skåden, som skriver på norska och nordsamiska, i ett samtal med John E. Utsi som bland annat har översatt Ann-Helén Laestadius lättlästa ungdomsroman "Bara dra" till nordsamiska. Samtalsledare är Gunnar Ardelius, författare och tidigare ordförande för Författarförbundet.

 

Medverkande: Sigbjørn Skåden, John E. Utsi och Gunnar Ardelius.

 

Arrangörer: Översättarcentrum, Akademin Valand och Teg Publishing.

 

Samtalet hölls på Akademin Valand i Göteborg den 9 april 2019. Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

2019-09-05 Villkoren för barnboksöversättningar i Iran

 

Förra året översattes 8 000 titlar till persiska. Hur ser arbetet med översättningar ut i Iran, ett land utan upphovsrätt och copyright? Farzad Farbod är översättare och förläggare. På hans förlag har flera översättningar från svenska givits ut i Iran, bland annat Lasse Maja-böckerna. Hör honom i ett samtal med översättaren Namdar Nasser och litterära agenten AnnaKaisa Danielsson om hur oberoende förlag hanterar censur, publicering, distribution och ersättning med fokus på barnlitteratur.

 

Medverkande: Farzad Farbod, Namdar Nasser och AnnaKaisa Danielsson.

 

Arrangör: Kulturrådet och Översättarcentrum.

 

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan den 26 september 2018. Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

2019-06-17 Skrivandet som översättning – Att översätta – Att bli översatt

 

En öppen föreläsning om litterär översättning med Johanne Lykke Holm som är författare och översättare, bosatt i Köpenhamn. Hon har bland annat översatt Yahya Hassan, Naja Marie Aidt och Hiromi Itō till svenska. 2017 kom hennes debut, "Natten som föregick denna dag", på Albert Bonniers förlag. Hon pratar om skrivandet som översättning, vad som händer när översättaren blir översatt och om att översätta ett författarskap man älskar, men från ett språk man inte förstår.
 
Medverkande: Johanne Lykke Holm.
 
Arrangör: Akademin Valand.

 

Föreläsningen hölls på Akademin Valand i Göteborg den 24 maj 2019. Klicka här för att lyssna på föreläsningen.

 

 

 

2019-06-11 Syriska erfarenheter på svenska – Khaled Alesmael, Anna Jansson, Olav Fumarola Unsgaard

 

Hur gör man litteratur av flykten till Sverige från det krigsdrabbade Syrien? Och hur är det att översätta erfarenheter från Damaskus hamam, stadens osynliga fristäder för bögar? Ett samtal kring att överföra arabisk litteratur till svenska, med utgångspunkt i romanen ”Selamlik”, som kom ut på Leopard förlag 2018.
 
Medverkande: Khaled Alesmael, Anna Jansson och Olav Fumarola Unsgaard (moderator).
 
Arrangör: Översättarcentrum.

 

Samtalet hölls på Littfest i Umeå den 16 mars 2019. Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 
 

2019-05-20 Att vara Petina Gappahs översättare – Helena Hansson, Petina Gappah

 

Ett samtal om glädjeämnena och vedermödorna med att vara Petina Gappahs översättare. Helena Hansson översätter från engelska och danska, bland annat Rebecka Solnit, Toni Morrisson och Gurnah Abdulrazak. Petina Gappah har skrivit romanen ”Memorys bok” (Bonniers, 2015) och novellsamlingen ”Sorgesång för Easterly” (Bonniers, 2010) och är även advokat med inriktning på internationell handel. Här följer ett samtal om flerspråkighet, vikten av översättare och om att lära sig sitt eget språk.
 
Medverkande: Helena Hansson och Petina Gappah.
 
Arrangör: Stockholm Literature.
 
Samtalet hölls den 28 oktober 2017 på Moderna Museet. Klicka här för att lyssna på samtalet.
 
 
 
 

2019-05-08 Kirstine Reffstrups två översättare – Ann-Marie Tung Hermelin, Helena Boberg, Sara Abdollahi

 

Det tycks bli allt vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Kulturskribenten Sara Abdollahi leder detta samtal om översättning, gränser och upplösning, med författarna Helena Boberg och Ann-Marie Tung Hermelin, som tillsammans har översatt ”Jag, Unica” av Kirstine Reffstrup (10TAL, 2018).
 
Medverkande: Ann-Marie Tung Hermelin, Helena Boberg, Sara Abdollahi (moderator)
 
Arrangör: Översättarcentrum
 
Samtalet hölls på Mariefreds bibliotek den 20 oktober 2018. Klicka här för att lyssna på samtalet.
 
 

 

 

2019-02-20 Att översätta dramatik – Marie Lundquist, Niclas Nilsson, Chatarina Larsson, Shebly Niavarani, Magnus Lindman

 

Hur går det till att översätta dramatik? Ofta går meningarna isär på en teater om vad som är en bra översättning. Alla vill ”kolla vad det står i originalet”. Men vad är det vi egentligen menar med en god översättning, en spelbar replik, och vad är det man vill åt när man säger att ”det låter litterärt”? Hur låter en bra replik?
 
Medverkande: Marie Lundquist, Niclas Nilsson, Chatarina Larsson, Shebly Niavarini, Magnus Lindman (moderator)
 
Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern
 
Samtalet hölls på Stadsteatern den 23 april 2018. Klicka här för att lyssna på samtalet.
 
 
 

 

2019-02-13 Översatt från arabiska – Anna Jansson, Adania Shibli, Johannes Holmqvist

 

Den palestinska författaren Adania Shibli har som en av få samtida arabiskspråkiga författare blivit översatt till svenska. Möt henne i ett samtal med sin svenska översättare Anna Jansson om att översätta och bli översatt, om vilka krav den internationella bokmarknaden ställer på en arabiskspråkig författare och om varför så försvinnande få översättningar görs från arabiska till svenska. Samtalsledare var Johannes Holmqvist, förlagschef på bokförlaget Tranan.
 
Medverkande: Anna Jansson, Adania Shibli, Johannes Holmqvist (moderator)
 
Arrangörer: Tranan och Akademin Valand.

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg 2018. Klicka här för att lyssna på samtalet.
 

 

 

2018-12-14 Att översätta tillsammans – Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi

 

Det tycks bli vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Har det ensamma geniet en gång för alla spelat ut sin roll? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad?

 

Medverkande: Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi (moderator)

 

Arrangör: Översättarcentrum

 

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg den 28 september 2018. Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

2018-11-27 Hur översätts ett omslag – Sara Acedo, Thomas Alm, Ragni Svensson och Arina Stoenescu

 

Bok & Biblioteksmässan 2018 hade tema bild och illustration, därför ville Rum för översättning sätta fokus på omslagen till översatta böcker. Hur tänker dagens förläggare när man presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen mellan översatt och icke-översatt litteratur? Hör ett samtal om de- och rekontextualisering av bilder och litteratur. Deltar gör formgivare, forskare och förläggare av översatt litteratur.

 

Medverkande: Sara Acedo, Thomas Alm, Ragni Svensson, Arina Stonescu (moderator)

Arrangörer: Översättarcentrum & Tolk- och översättarinstitutet

 

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg torsdagen 27 september 2018. Klicka här för att lyssna.

 

 

 

 

2018-11-14 Att översätta till samiska – Ann-Helén Laestadius, John E. Utsi och Helena Fagertun

 

Augustprisvinnaren Ann-Helén Laestadius första lättlästa bok "Bara dra", ges ut på såväl svenska som nord-, syd- och lulesamiska. Hur hittar man en översättare till ett språk som få läser? Hur säkrar man arbetsprocessen? Vem kan till exempel korrekturläsa manus? Finns det tillfällen att lyfta och fokusera på flera varianter av språket? Hör ett samtal om översättning för att belysa minoritetsspråket samiska ur ett nytt perspektiv.

 

Medverkande: Ann-Helén Laestadius, John E. Utsi, Helena Fagertun
Arrangörer: LL-förlaget, Kulturrådet. Översättarcentrum

 

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan 2018. Klicka här för att lyssna.

 

 

 

 

2018-10-17 Fantasyöversättning – Kristoffer Leandoer, Lena Jonsson och John Swedenmark

 

Översättarna Lena Jonsson och Kristoffer Leandoer samtalar med John Swedenmark om fantasyöversättning i allmänhet och författaren Ursula Le Guin i synnerhet. Programmet spelades in innan Ursula Le Guin gick bort i januari 2018. Rum för översättning-podden firar hennes 89-årsdag den 21 oktober med att publicera det här samtalet om skapandet av världar, benhård logisk och felkonstruktioner, om ordet "allestädes" och solar på himlen.

 

Samtalet spelades in i en studio på Stockholms dramatiska högskola under 2017. Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

 

2018-10-11 Att översätta sex  – Helena Hansson, Molle Kanmert Sjölander och Niklas Darke

 

Många översättare vittnar om att de bävar för att översätta sexscener, men beror det på att det är en alldeles speciell utmaning eller på att originalet ibland lämnar en del övrigt att önska? Två oförskräckta översättare – Molle Kanmert Sjölander och Niklas Darke – har var för sig översatt några erotiska partier ur en roman som snart kommer på svenska, och här får vi bit för bit ta del av deras olika versioner och höra hur de resonerar kring vokabulärval, trovärdighet och tonträff. Samtalsledare är Helena Hansson, som har översatt romanen till svenska ”på riktigt”.

 

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 29 september 2018. Arrangör var Akademin Valand.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

 

2018-09-26 Att översätta Lise Tremblay – Elin Svahn och Maria Morberg

 

Ett samtal mellan Elin Svahn, översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur och doktorand på Tolk- och översättarinstitutet, och Maria Morberg, redaktör på Moderna Museet. Samtalet hölls under Stockholm Literature på Moderna Museet i Stockholm den 28 oktober 2017.

 

Samtalet handlar om Elin Svahns arbete med att översätta den franskkanadensiska författaren Lise Tremblays böcker Hägern (Rámus 2015) och Huset på Saint Pauls väg (Rámus 2017), en personlig bok om en döende mor och en döende far som kanske är en roman, en berättelse, ett kvitto eller en autofiktion.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

 

2018-09-17 I Didions fotspår – Magdalena Sørensen och Anna Lindberg

 

Att vara översättare är att dagligen befinna sig i främmande textrum. Kan en närhet till det fysiska rum där texten en gång skapats berika översättningar? Under arbetet med sin senaste översättning av Joan Didion – Anteckningar, som utkom hösten 2017 – reste översättaren Magdalena Sørensen i Didions fotspår. Här samtalar hon om Didions värld med kollegan Anna Lindberg, som hon översatt författarens klassiska valreportage Politiska fiktioner med.
 
Magdalena Sørensen är också lärare i litterär översättning med franska som inriktning vid Akademin Valand i Göteborg. Anna Lindberg har bland annat översatt Ariel Levys När reglerna slutat gälla och är under hösten 2018 aktuell med översättningen av Elif Batumans Idioten.
 
Samtalet hölls den 30 september 2017 i Rum för översättning på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Arrangör var Akademin Valand, Göteborgs universitet.
 
Klicka här för att lyssna på samtalet.
 
 
 

 

 

2018-09-12 Att ge ut översatt lyrik – Matvei Yankelevich, Jonas Ellerström, Per Bergström och Håkan Bravinger

 

Runtom i världen ägnar sig förläggare åt den föga inkomstbringande sysselsättningen att ge ut översatt lyrik. Trots en alltmer avsmalnande bokmarknad tycks inte lyriköversättningarna bli färre – vad beror det på? Och vilken betydelse har översättaren i denna kedja? Rum för översättning fick 2017 besök av poeten, förläggaren och översättaren Matvei Yankelevich från legendariska Ugly Duckling Presse i USA. Från Sverige deltog Jonas Ellerström och Per Bergström, förläggare vid ellerströms respektive Rámus förlag. Samtalet leddes av Håkan Bravinger, litterär chef på Norstedts, men även lyriköversättare och poet.
 
Samtalet hölls på engelska den 29 september 2017 i Rum för översättning. Arrangör var ellerströms, Rámus och Kulturrådet.
 
Klicka här för att lyssna på samtalet.
 
 

 

 

2018-04-18 Facklitterär översättning – Henrik Gundenäs och Nils-Aage Larsson

 

Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning – ur ett översättarperspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Översättaren Henrik Gundenäs och redaktören Nils-Aage Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning. Några av ämnena som avhandlas är texter som blir bättre på svenska, redaktörer som inte gör sitt jobb och språk som luddar och har kaksmulor om munnen.

 

Henrik Gundenäs översätter samhällsteori, politisk filosofi och reportage till engelska, samt arbetar med tidskriften Fronesis. Nils-Aage Larsson är förlagsredaktör på Daidalos samt översättare av bland annat Gro Dahle.

 

Samtalet hölls den 28 september 2017 i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg. Arrangör var Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

2018-03-07 Att översätta för liten - Annakarin Thorburn, Elin Svahn och Anna Gustafsson Chen

 

Det pågår en barnbooksboom i Sverige just nu, men hur ser det ut för de översatta barnböckerna? Översättarna Annakarin Thorburn (som har översatt Isol) samtalar med Elin Svahn (som har översatt Marc Martin) om barnböckers särdrag ur ett översättningsperspektiv. Hör dem här i en diskussion om att starta förlag, läsaranpassning och - den argentinska bajsfe!

 

Annakarin Thorburn är författare och översättare från spanska, Elin Svahn är doktorand i översättningsvetenskap och översättare från franska och engelska, och Anna Gustafsson Chen är sinolog, bibliotekarie och översättare från kinesiska.

 

Samtalet hölls den 28 september 2017 i Rum för översättning på Bokmässan i Göteborg.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

 

 

2018-02-02 Kajsa Öberg Lindsten och Gabriella Håkansson diskuterar Platonov

 

Ett samtal mellan Kajsa Öberg Lindsten, översättare och litteraturkritiker, och Gabriella Håkansson, författare, essäist och litteraturkritiker. Vid 2017 års upplaga av Stockholm Literature tilldelades Kajsa Öberg Lindsten utmärkelsen Årets översättning för Andrej Platonovs ”Tjevengur”.

 

Här hör vi Kajsa och Gabriella fördjupa sig i Platonovs författarskap i ett samtal som rör sig mellan alltifrån 1900-talets stora ödesfrågor och hål i himlen till njutbara fotnoter och vad som händer när översättaren själv får välja. Samtalet hölls på Moderna Museet i Stockholm den 28 oktober 2017. Tyvärr saknas de sista fem minuterna av inspelningen – vi ber om ursäkt för detta.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

2018-01-10 Paul Tenngart - svensk arbetarlitteratur i engelsk översättning

 

Den 28 september 2017 bjöds Översättarcentrums medlemmar på ett mycket uppskattat frukostseminarium om svensk arbetarlitteratur i engelsk översättning med litteraturforskaren Paul Tenngart. Han berättade bland annat om receptionen av Harry Martinson, Moa Martinson och Vilhelm Moberg i USA, och om hur deras översättare hanterat specifikt svenska begrepp som ”statare” och ”brännvin”.

 

Paul Tenngart är lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning om hur den svenska arbetarlitteraturen har översatts till engelska och getts ut i Storbritannien och USA är en del av det nationsövergripande forskningsprogrammet ”Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik”, där han också ingår i styrgruppen.

 

Seminariet hölls på Viktors kaffe i Göteborg. Klicka här för att lyssna.

 

 

 

2017-12-18 Att översätta lyric essays

 

Att översätta lyric essays - ett samtal mellan Mara Lee, författare & översättare till bland annat Anne Carsons verk, Helena Fagertun, författare, redaktör & översättare av Kate Zambreno och Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns universitet. Samtalet hölls på Världskulturmuseet i Göteborg under Scener & Samtal den 30 september 2017.

 

Det senaste året har det givits ut flera feministiska ”lyric essays” av amerikanska författare på svenska, exempelvis Hjältinnor av Kate Zambreno, I love Dick av Chris Kraus & Argonauterna av Maggie Nelson. Det är texter som handlar om skrivande & varande, ofta med ett koncentrerat språk men i fragmentarisk form & ett lekfullt förhållande till autofiktion. Texterna rör sig dessutom i ett gränsland mellan prosa, poesi & facklitteratur – hur är de att översätta? Finns det ett svenskt språk för denna form av skrivande eller måste översättaren uppfinna det?

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

 

2017-12-06 Rum för översättning-podden, avsnitt 1

 

I det första avsnittet av RFÖ-podden får vi höra översättarna Anna Gustafsson Chen och Maiping Chen tala med John Swedenmark om att översätta till och från kinesiska - om dekonstruktion, stil och svordomar.

 

Klicka här för att lyssna på samtalet.

 

 

Lyssna direkt eller ladda ned!

För att ta del av våra ljudfiler, gå till SoundCloud (www.soundcloud.com) och skriv "Rum för översättning" i sökrutan. Där kan du även ladda ned filerna till din dator.

 

Du kan också lyssna på podden i de flesta mobilappar för poddlyssning. Sök efter "Rum för översättning".