SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Rum för översättning

PROGRAMMET FÄRDIGT!

 

Nu är 2018 års program i Rum för översättning äntligen klart. Det blir som vanligt en uppsjö av angelägna samtal om översättningens mångfacetterade konst; teckenspråk, samiska, arabiska, Iran, Rumänien, sex, fula ord, bokomslag och den geniala Gloria Gervitz ryms alla i programmet!

 

I år flyttar vi - ni hittar oss i nya fräscha lokaler i R17-18.

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

--------------------------------------

 


Torsdag 27/9

 

10:00-10:30 Att översätta till samiska
Augustprisvinnaren Ann-Helén Laestadius första lättlästa bok "Bara dra", ges ut på såväl svenska som nord-, syd- och lulesamiska. Hur hittar man en översättare till ett språk som få läser? Hur säkrar man arbetsprocessen? Vem kan till exempel korrekturläsa manus? Finns det tillfällen att lyfta och fokusera på flera varianter av språket? Hör ett samtal om översättning för att belysa minoritetsspråket samiska ur ett nytt perspektiv.

Medv: Ann-Helén Laestadius, John E. Utsi, Helena Fagertun (moderator)

 

Arr: LL-förlaget, Kulturrådet och Översättarcentrum

 

10:30-11:00 Vikten av att vårda ett fult språk
Hur står det egentligen till med omsorgen om det låga och fula språket, om talspråket, könsorden, invektiven, slangen? De är ju inte sällan minst lika viktiga att fånga som det poetiska, vackra eller korrekta hos en författare. Ordböckerna räcker ofta inte till, så hur gör man för att förstå vad författaren egentligen menar? Och hur gör man för att inte råka bli anakronistisk eller töntig?

Medv: Jenny Högström, Caroline Åberg, Niclas Hval (moderator)

 

Arr: Akademin Valand

 

11:00-11:30 Pärlor ur Svenskt översättarlexikon
Svenskt översättarlexikon är ett uppslagsverk som behandlar de kvinnor och män som skapat ”den andra halvan av nationallitteraturen”. Välkommen till en presentation av arbetet med denna omistliga digitala resurs, och av det nya samarbetet med Litteraturbanken.se.

Medv: Lars Kleberg och Dick Claéson

 

Arr: Litteraturbanken.se

 

11:30-12:00 Med skönhetens ärtgröna båt
Edward Lear är, tillsammans med Lewis Carroll, den engelska nonsenslitteraturens främste företrädare. Mitt i den stela viktorianska tiden blommade hans sprudlande fantasi och kärlek till det fantastiska och överraskande upp. Ett urval av Lears hejdlösa nonsensverser har nu översatts av Isabella Nilsson och Malte Persson, som på ett makalöst sätt fångat Lears uppsluppna humör, oväntade associationer och briljanta handlag med rim och rytm. Här samtalar översättarna med förläggaren Jonas Ellerström, om översättningsarbete när det är som mest fritt, vilt och galet.

Medv: Isabella Nilsson, Malte Persson och Jonas Ellerström (moderator)

 

Arr: Ellerströms & Sveriges författarförbund

 

12:00-13:00 Hur översätts ett omslag?
Bok & Biblioteksmässan 2018 har tema bild och illustration, därför vill Rum för översättning sätta fokus på omslagen till översatta böcker. Hur tänker dagens förläggare när man presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen mellan översatt och icke-översatt litteratur? Hör ett samtal om de- och rekontextualisering av bilder och litteratur. Deltar gör formgivare, forskare och förläggare av översatt litteratur.

Medv: Thomas Alm, Sara Acedo, Ragni Svensson, Arina Stonescu (moderator)

 

Arr: Översättarcentrum & Tolk- och översättarinstitutet

 

17:00-18:00 Översättarmingel
Kom och möt översättare från när och fjärran!

 

Arr: Rum för översättning

 

 

Fredag 28/9

 

10:00-10:30 Villkoren för barnboksöversättningar i Iran
Förra året översattes 8 000 titlar till persiska. Hur ser arbetet med översättningar ut i Iran, ett land utan upphovsrätt och copyright? Farzad Farbod är översättare och förläggare. På hans förlag har flera översättningar från svenska givits ut i Iran, bland annat Lasse Maja-böckerna. Hör honom i ett samtal med översättaren Namdar Nasser och litterära agenten AnnaKaisa Danielsson om hur oberoende förlag hanterar censur, publicering, distribution och ersättning med fokus på barnlitteratur.

Språk: engelska
Medv: Farzad Farbod, Annakaisa Danielsson, Namdar Nasser (moderator)

 

Arr: Kulturrådet & Översättarcentrum

 

10:30-11:00 Översättande skrivande
Var går gränsen mellan att översätta och att skriva? Hur överförs ett anagram från ett språk till ett annat? Och hur kan en kollektiv översättning se ut? I ett samtal om översättande skrivande möts poeten David Vikgren och den danska författaren Kirstine Reffstrup. Vikgren har i flera verk utgått från Antti Keksis tornedalsfinska kväde och Reffstrup har både arbetat med Unica Zürns liv och författarskap i romanen Jag, Unica och översatt och skrivit nya anagram utifrån Zürns häxtexter. Samtalsledare är författaren och översättaren Helena Fagertun.

Medv: Kirstine Reffstrup, David Vikgren, Helena Fagertun (moderator)

 

Arr: Akademin Valand

 

11:00-11:30 Att översätta tillsammans
Det tycks bli vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Har det ensamma geniet en gång för alla spelat ut sin roll? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad?

Medv: Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi (moderator)

 

Arr: Översättarcentrum

 

11:30-12:00 Poesiöversättning och romankonst
Jón Kalman Stefánsson, romanförfattare men också poesiälskare och -översättare samtalar med sin översättare John Swedenmark om poesin som grundval för romanprosan och förmodligen för hela universum. Werner Aspenström kommer säkerligen att nämnas.

Medv: Jón Kalman Stefánsson och John Swedenmark

 

Arr: Sveriges Författarförbund

 

12:00-13:00 Migrationer – poesi som aldrig vill stelna
Sedan 1976 har den mexikanska poeten Gloria Gervitz skrivit på livsverket Migrationer. En existentiell dikt i ständig förändring som väver samman drömmar och dokument, historien och samtiden. Den första svenska utgåvan av verket utkom 2009 men Gervitz har hela tiden fortsatt arbetet. Nu utkommer det i en ny version, Migrationer 1976–2018, i översättning av Hanna Nordenhök. Vilka är utmaningarna i att översätta poesi som fortsätter vara under arbete? Linda Östergaard samtalar här med författaren och översättaren.

Språk: engelska.
Medv: Gloria Gervitz, Hanna Nordenhök, Linda Östergaard (moderator)

 

Arr: Rámus & Akademin Valand

 

 

Lördag 29/9

 

10:00-10:30 Översätta poesi till teckenspråk
Hur översätter man en dikt till teckenspråk? Att röra sig mellan synliga och hörbara språktecken är att både överskrida språk- och modalitetsgränser. Poeten Lina Ekdahl och teckenspråkiga översättaren Juli af Klintberg talar om poetiska uttryck och verktyg i skriven poesi och teckenspråkspoesi. Samtalet tolkas mellan svenska och teckenspråk av Stefan Coster.

Medv: Lina Ekdahl, Juli af Klintberg, Stefan Coster

 

Arr: Tolk- och översättarinstitutet

 

10:30-11:00 Att översätta en annan tid
John Swedenmark och Athena Farrokhzad har översatt Adrienne Richs diktsamling "Atlas över en komplicerad värld", som fångar stämningarna i USA på 1980-talet. Hur överförs samtidskänslan till svenskt 2010-tal? John har också jobbat med Pasolinis sena dikter, riktade direkt till hans hans samtid. I våras utkom Athena översättning av ALMA-pristagaren Jacqueline Woodsons diktbok "Brun flicka drömmer", en uppväxtskildring som utspelar sig under medborgarrättsrörelsens dagar. Hur överförs samtidskänslan i dessa texter till svenskt 2010-tal?

Medv: Athena Farrokhzad & John Swedenmark

 

Arr: Sveriges författarförbund

 

11:00-11:30 Estradöversättning – att översätta sex
Många översättare vittnar om att de bävar för att översätta sexscener, men beror det på att det är en alldeles speciell utmaning eller på att originalet ibland lämnar en del övrigt att önska? Två oförskräckta översättare – Molle Kanmert Sjölander och Niklas Darke – har var för sig översatt några erotiska partier ur en roman som snart kommer på svenska, och här får vi bit för bit ta del av deras olika versioner och höra hur de resonerar kring vokabulärval, trovärdighet och tonträff. Samtalsledare är Helena Hansson, som har översatt romanen till svenska ”på riktigt”.

Medv: Molle Kanmert Sjölander, Niklas Darke och Helena Hansson (moderator)

 

Arr: Akademin Valand

 

11:30-12:00 Översatt från arabiska - Adania Shibli
Den palestinska författaren Adania Shibli har som en av få samtida arabiskspråkiga författare blivit översatt till svenska. Möt henne i ett samtal med sin svenska översättare Anna Jansson om att översätta och bli översatt, om vilka krav den internationella bokmarknaden ställer på en arabiskspråkig författare och om varför så försvinnande få översättningar görs från arabiska till svenska. Samtalsledare är förläggaren Johannes Holmqvist.

Språk: engelska
Medv: Adania Shibli, Anna Jansson och Johannes Holmqvist (moderator)

 

Arr: Tranan och Akademin Valand

 

12:00-13:00 Kritiker översätter Rumänien – release!
Release av tidskriften Kritikers senaste nummer - en hel utgåva om samtida rumänsk litteratur, som syftar till att skapa en översikt av dagsaktuella trender inom poesi, prosa, essäistik, dramatik och journalism. Hur bestämmer man sig för att översätta en viss text, vilka etapper och metoder ingår i själva översättningsprocessen och när blir texten klar? Översättare och förläggare kommer att samtala om sitt arbete med texterna ur olika perspektiv, från och med första läsningen, via översättningsprocessen och dess utmaningar, ända fram till utgivningen av en slutgiltig version. Samtalet följs av läsning på rumänska och svenska.

Medv: Rebecka Bülow, Arina Stoenescu, Khashayar Naderehvandi och Ylva Gripfelt

 

Arr: Rumänska kulturinstitutet i Sverige & Tidskriften Kritiker

Följ oss på Instagram!

Genom att följa Översättarcentrums konto på Instagram får du en inblick i vardagen för litterära översättare.