SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Skrivelse till kulturdepartementet

 

Brådskande med kraftfull förstärkning av centrumbildningarna inom kulturområdet


Centrumbildningarna arbetar med att marknadsföra och förmedla uppdrag åt 11.000 anslutna yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden. Den absoluta majoriteten är frilansare eller så kallade kombinatörer. Danscentrum och Teatercentrum axlar också rollen som arbetsgivarorganisationer för sina fria grupper. Uppdragsbeställarna är näringsliv, skola, bibliotek, vård och omsorg och föreningar. Arbetsbelastningen är för närvarande skyhög i organisationerna då kulturskaparna söker stöd när arrangörerna ställer in och bokar av arrangemang, projekt och uppdrag i coronakrisens spår.

 

I det läge som nu råder finns det akut behov av att varje centrumbildning genomför specialiserade kulturarbetsmarknadsinsatser inom sitt konstområde och tillhandahåller kompetensutveckling som frilansarna sällan själva har råd med och skapar arbetstillfällen genom olika projekt som breddar kulturarbetsmarknaden utifrån rådande förutsättningar. Centrumbildningarna kan fungera som ett nav och har snabbt möjlighet att nyttja sin existerande infrastruktur för de yrkesverksamma fria kulturskaparna. En infrastruktur som kännetecknas av djup kulturarbetsmarknadskompetens och stora nätverk.

 

För att detta ska komma på plats omedelbart krävs tillskott av ekonomiska resurser.  I den nyligen remissbehandlade konstnärsutredningen föreslogs en höjning av anslaget till centrumbildningarna med tio miljoner kronor.  I den senaste fördelningen sänktes dock anslaget från Kulturrådet för 2020 beroende på att fler uppdrag skulle rymmas inom den aktuella anslagsposten. Om medel nu tillförs så har centrumbildningarna möjlighet att mycket snabbt skala upp verksamheterna för att dämpa återverkningarna för de fria kulturskaparna vars arbetsmarknad annars kommer att slås ut för lång tid framöver.  

 

Centrumbildningarna vädjar därför till kulturdepartementet om en kraftig förstärkning för att kunna möta krisen för kulturskaparna, snabbt ställa om verksamheterna och genomföra följande åtgärder:

 

·      Rådgivning till enskilda kulturskapare med coachning i kulturföretagsutveckling, ekonomi, marknadsföring i bland annat sociala medier för ökad synlighet

·      Rådgivning till arrangörer för att öka samverkan, marknadsföring och utökad kommunikation, planering, initiera/presentera och stötta digitala genomföranden

·      Utveckling av digitala arbetssätt som kan ersätta skolbesök och liknande som inte kan genomföras under epidemin, t ex live-streaming, visnings- och webbinarieplattformar för utbud, portfolio och distansundervisning, interaktiva sessioner, ex vis digitala teater-/författar-/film-/bio-/musikerbesök och workshops

·      Skyndsam kompetensutveckling för kulturskaparna i digitala arbetssätt och produktionsprocesser, som helst ska kunna arvoderas

·      Arvodering av arbete med utveckling av innehåll till centrumbildningarnas digitala plattformar för marknadsföring

·      Skapande av arbetstillfällen i nya digitala tjänster som marknadsförs till nya uppdragsgivare och områden

·      Projektering, riggning och genomförande av nya kulturprojekt som skapar arbetstillfällen inom en breddad arbetsmarknad

·      Information om sökbara krisstöd och insatser

·      Utveckling och förstärkning av samarbeten mellan arrangörer och spelplatser och nivåerna kommunalt – regionalt – nationellt – internationellt

 

 

Med vänlig hälsning,

Stockholm den 26 mars 2020

 

 

Caroline Agné, verksamhetsledare Illustratörcentrum

Birgit Hageby, ordförande Centrum för dramatik

Daniel Gustafsson, verksamhetsledare Översättarcentrum

Stig Hansén, ordförande Författarcentrum Riks

Vanessa Labanino, ordförande Musikcentrum Riks

Jamil Mani, verksamhetsledare, Seriefrämjandet

Kristyna Müller, verksamhetschef Centrum för fotografi

Lovisa Pihl, ordförande Teatercentrum

Nina Rahm, projektledare FilmCentrum

Anna Ridderstad, ordförande Konstnärscentrum

Maria Rydén, ordförande Danscentrum

Maj Sandell, VD Konsthantverkscentrum

Olle Strandberg, ordförande Manegen – Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance

Följ oss på Facebook!

Du vet väl att Översättarcentrum också har en sida på Facebook där vi kommunicerar med omvärlden och lägger ut information för alla som är intresserade av litterär översättning. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.