SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarutbildningar

Göteborgs universitet:

 

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning – tvåårigt magisterprogram på halvfart vid Akademin Valand som riktar sig främst till dig som har påbörjat en bana som litterär översättare. Under 2018–2020 med arbetar man med översättning från engelska respektive franska till svenska.


Översättarprogrammet – tvåårigt masterprogram, främst facköversättning. Källspråk är engelska samt något av följande språk: arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

 

 

Stockholms universitet:

 

Kandidatprogram i språk och översättning – treårigt program vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), främst facköversättning. Språkinriktningar: engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.

 

Masterprogram i översättning – tvåårigt program vid TÖI som ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap eller andra språkvetenskapliga ämnen, samt yrkesverksamhet inom översättning. Källspråk höstterminen 2017: engelska, franska, nederländska, spanska och tyska.

 

TÖI har även fristående kurser i översättning från och till svenska. Främst facktexter.

 

 

Lunds universitet:

 

Översättarutbildningen – ett- eller tvåårigt masterprogram i översättning. Hösten 2018 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, ryska och tyska. Kursstarten 2019 planeras följande källspråk: engelska, spanska och franska.

 

 

Linnéuniversitetet:
Ettårigt magisterprogram i facköversättning – distansutbildning på helfart eller halvfart.  Källspråk: engelska, franska, spanska eller tyska. Även enskilda distanskurser i översättning.
Vill du ha besök av oss?

Översättarcentrum besöker regelbundet landets översättarutbildningar och informerar om vår verksamhet och översättaryrket. Under 2016 var vi i Uppsala, Stockholm och Lund, och under 2017 besökte vi översättarutbildningen i Växjö. Kontakta oss om du vill att vi skall besöka din utbildning!