SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarutbildningar

Göteborgs universitet:

 

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning – tvåårigt magisterprogram på halvfart vid Akademin Valand som riktar sig främst till dig som har påbörjat en bana som litterär översättare. Under 2022–2024 arbetar man med översättning från engelska respektive samiska till svenska.


Översättarprogrammet – tvåårigt masterprogram, främst facköversättning. Källspråk är engelska samt något av följande språk: arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska. Utbildningen är för närvarande pausad.

 

 

Stockholms universitet:

 

Kandidatprogram i språk och översättning – treårigt program vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), främst facköversättning. Språkinriktningar: engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.

 

Masterprogram i översättning – tvåårigt program vid TÖI som ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap eller andra språkvetenskapliga ämnen, samt yrkesverksamhet inom översättning. Källspråk höstterminen 2019: engelska, franska, japanska, spanska och tyska. faf

 

TÖI har även fristående kurser i översättning från och till svenska. För den som är intresserad av litterär översättning finns kursen Litterär översättning och redaktörsarbete som startar höstterminen 2021.

 

 

Lunds universitet:

 

Översättarutbildningen – kandidatprogram i översättning som sträcker sig över tre terminer. Utbildningen vänder sig till både språkstudenter och studenter med annan studie- eller yrkesbakgrund. Hösten 2021 ges utbildningen med antagning i källspråken danska, engelska, franska och spanska.

 

 

Linnéuniversitetet:
Ettårigt magisterprogram i facköversättning – distansutbildning på helfart eller halvfart. Källspråk: engelska, franska eller tyska.
 
 
Biskops-Arnös författarskola:
Att översätta – distansutbildning på helfart. Kursen riktar sig till den som har ett intresse för översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. Sökande behöver inte vara flerspråkiga men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som metod och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga.
 
 
Vill du ha besök av oss?

Översättarcentrum besöker regelbundet landets översättarutbildningar och informerar om vår verksamhet och översättaryrket. Kontakta oss om du vill att vi skall besöka din utbildning!