SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Översättarutbildningar

Göteborgs universitet:

 

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning – tvåårigt magisterprogram på halvfart vid Akademin Valand som riktar sig främst till dig som har påbörjat en bana som litterär översättare. Under 2018–2020 med arbetar man med översättning från engelska respektive franska till svenska.


Översättarprogrammet – tvåårigt masterprogram, främst facköversättning. Källspråk är engelska samt något av följande språk: arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

 

 

Stockholms universitet:

 

Kandidatprogram i språk och översättning – treårigt program vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), främst facköversättning. Språkinriktningar: engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.

 

Masterprogram i översättning – tvåårigt program vid TÖI som ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap eller andra språkvetenskapliga ämnen, samt yrkesverksamhet inom översättning. Källspråk höstterminen 2018: engelska, franska, polska, spanska och tyska.

 

TÖI har även fristående kurser i översättning från och till svenska. För den som är intresserad av litterär översättning finns kursen Litterär översättning och redaktörsarbete som startar höstterminen 2019.

 

 

Lunds universitet:

 

Översättarutbildningen – ett- eller tvåårigt masterprogram i översättning. Hösten 2018 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, ryska och tyska. Kursstarten 2019 planeras följande källspråk: engelska, spanska och franska.

 

 

Linnéuniversitetet:
Ettårigt magisterprogram i facköversättning – distansutbildning på helfart eller halvfart. Källspråk: engelska, franska eller tyska. Påbyggnadstermin med praktik i en översättningsrelaterad verksamhet. Kursen kan utgöra en del i en masterexamen med översättningsinriktning.
Vill du ha besök av oss?

Översättarcentrum besöker regelbundet landets översättarutbildningar och informerar om vår verksamhet och översättaryrket. Kontakta oss om du vill att vi skall besöka din utbildning!