SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Arvoden och avtal

Översättarcentrum är en medlemsorganisation som förmedlar kontakt med litterära översättare. Det innebär att vi inte ger några offerter eller arvodesrekommendationer. I stället kommer uppdragsgivare och översättare överens om arvode och leveranstid oberoende av oss.

 

Författarförbundets översättarsektions hemsida hittar du information om aktuella arvodesnivåer, nedladdningsbara avtal och ett avtalsalfabet.

 

Du kan även ladda ner Uppdragsgivarens översättarmanual, där du får svar på de vanligaste frågorna vid beställning av skönlitterära översättningar.

Har du hittat en översättare genom ÖC?

Hör gärna av dig till oss på uppdrag@oversattarcentrum.se och meddela oss. Det är värdefull information för oss och ligger till grund för våra anslag.