SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Behöver du personlig hjälp?

Ta i så fall kontakt med vår uppdragsförmedlare på telefonnummer 08-556 048 41 eller på uppdrag@oversattarcentrum.se. Du får då förslag på ett antal lämpliga översättare som matchar dina behov utifrån språk, genre och eventuellt specialområde. En lista med kontaktuppgifter skickas till dig via e-post. Därefter tar du själv kontakt med översättarna och presenterar uppdraget samt diskuterar arvode, avtal och leveranstid.

Har du precisa krav?

Pröva avancerad sökning här ovanför! Du kan matcha dina behov utifrån språk, genre och eventuellt specialområde.