SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Skapande skola

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen Skapande skola-bidraget till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Pengarna kan användas till inköp av professionell kultur och till elevers eget skapande. Syftet är att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan.

 

Mer information om Skapande skola finns på Kulturrådets webbplats.

 

Anlita en översättare inom ramen för Skapande skola

 

Det finns många sätt att arbeta med språk och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Översättare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att använda sina språkkunskaper på nyskapande sätt. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sina språkkunskaper och enskilt eller i grupp producera texter som kan vara översättningar av romaner, poesi, deckare, filmmanus eller något helt annat.

 

Översättarcentrum har tagit fram några exempel nedan på hur man kan använda sig av översättare inom ramen för Skapande skola. Förslagen ska tjäna som inspiration till hur skolan kan arbeta med litteratur, språk och översättning. Vi är självklart även öppna för att utforma upplägg utifrån era tankar och idéer.

 

 - Testa att översätta

 

 - Hur är det att översätta en annan tid än vår?

 

 - Älskade bokserier!

 

- Att översätta en ALMA-pristagare

 

Kostnad efter förfrågan.

 

För frågor och mer information kontakta vår uppdragsförmedlare på uppdrag@oversattarcentrum.se eller 08-556 048 41 (måndagar och onsdagar kl 9-12).

Kontakta oss

Översättarcentrum har telefontid måndagar och onsdagar kl 912.