SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


  • Kansli
  • Styrelse
Översättarcentrums styrelse

Ersätt [at] med @ i e-postadressen när du vill skicka e-post till mottagaren!

 

Ordinarie ledamöter:

 

Lars Ahlström (ordförande)

l_ahlstrom[at]bredband.net

 

Laura Koskela

info[at]runord.se

 

Siri Hultén

sirihulten[at]hotmail.com

 

Gabriella Berggren

gabriella[at]norden-berggren.com

 

Ellinor Broman

ellinor.broman[at]palabra.se

 

 

Suppleanter:

 

Christina Norrman

christinanorrman[at]hotmail.com

 

Öyvind Vågen

oyvindvagen[at]gmail.com

 

 

Intern revisor:

 

Henrik Gundenäs

henrik.gundenas[at]fronesis.nu

 

Pär Svensson

par.svensson[at]littera.se

 

 

Extern revisor:

 

Jan Gustafsson

 

 

Valberedning:

 

Gösta Svenn

gosta[at]svenn.nu

 

Kristina Ekelund

kristina.ek2[at]comhem.se

Kontakta oss

Vill du få svar på frågor, medlemsservice eller på annat sätt kontakta oss, vänd dig direkt till kansliet. Du hittar kontaktuppgifter under menyvalet "Kansli".