SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


  • Kansli
  • Styrelse
Översättarcentrums styrelse

Ersätt [at] med @ i e-postadressen när du vill skicka e-post till mottagaren!

 

 

Ordinarie ledamöter:

 

Lars Ahlström (ordförande)

l_ahlstrom[at]bredband.net

 

Siri Hultén

sirihulten[at]hotmail.com

 

Ulrika Persson

ulrika.persson.up[at]telia.com

 

Peter Samuelsson

peter[at]passus.se

 

Öyvind Vågen

oyvindvagen[at]gmail.com

 

 

 

Suppleanter:

 

Torun Lidfeldt Bager

torun.lidfeldt.bager[at]gmail.com

 

Ulla M Gabrielsson

info[at]diadorim.se

 

 

 

Interna revisorer:

 

Karin Ashing

karin.ashing[at]ashing-translation.com

 

Britt-Marie Ingdén-Ringselle

ingdenringselle[at]gmail.com

 

 

 

Extern revisor:

 

Jan Gustafsson

 

 

 

Valberedning:

 

Görgen Antonsson

antonsson.se[at]tele2.se

 

Jens Hjälte

jens.hakansson[at]gmail.com

 

Kontakta oss

Vill du få svar på frågor, medlemsservice eller på annat sätt kontakta oss, vänd dig direkt till kansliet. Du hittar kontaktuppgifter under menyvalet "Kansli".