SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Länklista

 

 

Branschorganisationer

 

Centrumbildningarna

Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Förläggareföreningen
Förlagsklubben

Kulturrådet

Nordiska oberoende förlags förening (NOFF)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarfond

Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby

Översättarsektionen (i Sveriges Författarförbund)
 


Översättarorganisationer utomlands (i urval)

Fédération International des traducteurs  (FIT) grundades i Paris 1953 och knyter via sina medlemsorganisationer samman omkring 60 000 översättare i 50 länder.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto/Finlands översättar- och tolkförbund organiserar alla slags översättare och tolkar.

Finnish Literature Exchange (FILI)

Dansk Oversætterforbund (DOF)

Norsk Oversetterforening grundades 1948 som en förening för skönlitterära översättare.
I Storbritannien finns motsvarigheten till Författarförbundets översättarsektion, nämligen Translators Association, som ingår i Society of Authors.
I USA finns American Literary translators Association (ALTA) och The American Translators Association (ATA) den största yrkesorganisationen för översättare och tolkar i USA som har över 6 000 medlemmar.

 

 

Diskussionsforum för översättare

 

Eufemia diskussionslista för medlemmar i Sveriges Författarförbund. Författarförbundet driver även listan Och-hur-var-namnet, där det informeras och lobbas för översättarnamns nämnande. Den senare listan är öppen för alla. Anmäl dig till: och-hur-var-namnet-subscribe@yahoogroups.con  
  

Ossian informellt nätverk för översättare i Sydsverige som är öppet för alla. Omfattande verksamhet med både textseminarier och mer informella träffar. 

 

NORSKJAL är en mejlinglista som sköts av SKÝRR i Reykjavík. Diskussionsämnet på listan är översättning och tolkning mellan de nordiska språken – danska, norska, svenska och ibland finska, färöiska, grönländska, isländska och engelska. Listan är öppen för alla intresserade.

 

 

Tidskrifter och uppslagsverk

 

Svenskt översättarlexikon


Asymptote – engelskspråkig webbtidskrift om världslitteratur i översättning.

 

Babelfisken – dansk webbtidskrift om översättning.

 

Words Without Borders – engelskspråkig webbtidskrift om internationell litteratur.

 

 

Rapporter

 

2010 gjorde ÖC en rapport med översättare och förlag. Resultatet hittar du här!


 

Saknar du en länk?

Tipsa oss gärna om länkar du saknar på listan. E-posta oss på info@oversattarcentrum.se