SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Länklista

Rapporter

 

2010 gjorde vi en rapport med översättare och förlag. Resultatet hittar du här!

 

 

Länkar

 

Till Översättarcentrums systerorganisationer hör de andra centrumbildningarna:

 

Centrumbildningarna

 

 

Branschorganisationer:

 

Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Förläggareföreningen
Förlagsklubben

Nordiska oberoende förlags förening (NOFF)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarfond

Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby

Översättarsektionen (i Sveriges Författarförbund)
 

 

Översättarorganisationer utomlands (litet urval):

Fédération International des traducteurs  (FIT) grundades i Paris 1953 och knyter via sina medlemsorganisationer samman omkring 60 000 översättare i 50 länder.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto/Finlands översättar- och tolkförbund organiserar alla slags översättare och tolkar.

Finnish Literature Exchange (FILI)

Dansk Oversætterforbund (DOF)

Norsk Oversetterforening grundades 1948 som en förening för skönlitterära översättare.
I Storbritannien finns motsvarigheten till Författarförbundets översättarsektion, nämligen Translators Association, som ingår i Society of Authors.
I USA finns American Literary translators Association (ALTA) och The American Translators Association (ATA) den största yrkesorganisationen för översättare och tolkar i USA som har över 6 000 medlemmar.

 

 

Diskussionsforum för översättare

 

Eufemia diskussionslista för medlemmar i Sveriges Författarförbund. Författarförbundet driver även listan Och-hur-var-namnet, där det informeras och lobbas för översättarnamns nämnande. Listan är öppen för alla. Klicka på länken för mer information.
  

Ossian informellt nätverk för översättare i Sydsverige som är öppet för alla. Omfattande verksamhet med både textseminarier och mer informella träffar. 
 

u-litfor – ett tyskspråkigt diskussionsforum för litterära översättare.

 

NORSKJAL är en mejlinglista som sköts av SKÝRR i Reykjavík. Diskussionsämnet på listan är översättning och tolkning mellan de nordiska språken – danska, norska, svenska och ibland finska, färöiska, grönländska, isländska och engelska. Listan är öppen för alla intresserade.

 

LANTRA för översättare i hela världen.

 

 

Övriga länkar:

 

Svenskt översättarlexikon

 

Babelfisken – webbtidskrift om översättning.
 

Saknar du en länk?

Tipsa oss gärna om länkar du saknar på listan. E-posta oss på info@oversattarcentrum.se.