SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Intressemedlemskap

Personer som utexaminerats från översättarutbildning på högskolenivå kan beviljas intressemedlemskap. Kursintyg skall då uppvisas vid ansökningstillfället. Intressemedlemskap ger dock inte medlemmen tillgång till ÖC:s uppdragsförmedling eller en egen hemsida i ÖC:s portal. För detta krävs att medlemskapet uppgraderats i enlighet med ordinarie invalskriterier.

 

En intressemedlem betalar 150 kronor per år i medlemsavgift. Inträdesavgiften, som alla ordinarie medlemmar betalar, skjuts upp till den dag intressemedlemmen ansöker om ordinarie medlemskap.

 

I intressemedlemskapet ingår en prenumeration på vår tidskrift Med andra ord, inbjudningar till våra seminarier och kurser samt möjlighet att ringa kansliet för att få svar på frågor kring översättning, avtal och branschen generellt.

AKTUELLT
2017-06-19
Nytt nummer av Med andra ord!

 

 

Beställ och läs mer här.

2017-06-05
Bli intressemedlem!

Vi uppmuntrar alla översättare i början av sin bana att bli intressemedlemmar i Översättarcentrum. Du får inbjudningar till våra medlemskvällar, en prenumeration på tidskriften Med andra ord och möjlighet att delta i vårt mentorprogram. Läs mer här.

2017-02-15
Rum för översättning
Översättarcentrum ingår i arbetsgruppen för Rum för översättning, vilket hittills har varit en plats för samtal kring litterär översättning på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Utöver programmet för årets bokmässa planerar arbetsgruppen nu även en utvidgning av vinjetten Rum för översättning. Håll utkik efter evenemang!