SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Agneta Wirberg

Förutom i språk har jag universitetsutbildning i ämnen som lingvistik och psykologi. Jag är också certiefierad yogalärare och och yogaterapeut och håller kurser i yoga. Jag älskar mina yrken. Jag jobbar gärna med olika typer av texter, men inte längre med tv-översättning. Jag har översatt böcker som Domarsumpen (som gavs ut i samband med utställningen om konstnärsböcker på Moderna museet) och Vad du inte visste om din häst, som redogör för hemligheterna bakom hästens beteende. EU-parlamentet, Europeiska Centralbanken och Europeiska kommissionen tillhörde en gång mina uppdragsgivare. På grund av den ständiga prisdumpningen sysslar jag inte längre med EU-texter och tar inte uppdrag där jag förväntas underbjuda det rekommenderade arvodet för boköversättning. Jag hade ramavtal om översättning med Sveriges Riksbank till 2008. Medlem i Sveriges Författaförbund, Översättarsektionen.
Urval av översatta boktitlar
Dockans saga - Teemu Laasanen
Music Fairy Tales MFT, 2019

Eiriks resa - Noora Nikka
Music Fairy Tales MFT, 2019

Det nya Helsingfors? - Vesa Peipinen m.fl.
Nemo, 2015

En hundvalp i stallet - Reetta Niemelä, Salla Savolainen
Bonnier Carlsen, 2014

Stallet på kullen - Reetta Niemelä, Salla Savolainen
Bonnier Carlsen, 2013

Sibelius i sitt hem - Jussi Brofeldt, red.
Teos, 2010

Mina minnen - Penny Boylan
Cappelen, 2000

Gordons personlighetsinventorium - Leonard V. Gordon
Psykologiförlaget AB, 1999

Vad du inte visste om din häst - Paul McGreevy
Kommentus Förlag, 1997

Konsten att handskas med besvärliga personer - Alan Houel
Kommentus Förlag, 1997

Den fenomenologiska forskningsmetoden i psykologi - Alexandra Bachelor
Studentlitteratur, 1993

Dali och böckerna - Salvador Dali
Moderna Museet, 1989

Motorisk-perceptuell utveckling - Britta Holle
Psykologiförlaget AB, 1985

Domarsumpen : målare & poeter i rysk bokkonst 1910-30 - Susan P. Compton
Bokomotiv, 1983

Kontaktuppgifter
Textmakarna
Gyllenborgsgatan 12, 2 tr
112 43 Stockholm
Sverige
agneta[a]textmakarna.com agneta@textmakarna.com

0723 06 17 07
http://textmakarna.com/
Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Finska till Svenska
Franska till Svenska
Italienska till Svenska
Svenska till Engelska
Tyska till Svenska
Har erfarenhet av:
Lyrik
Filosofi
Juridik
Politik
Ekonomi
EU-frågor
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Kommunikation & media
Psykologi
Husdjur
Dans
Kurslitteratur
Tidningsartiklar
Film & TV-textning
Intresserad av:
Språkvetenskap
Hälso- & friskvård
Beteendevetenskap
Pedagogik
Konst
Meditation