SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Cheryl Jones Fur

Född i Oklahoma City. Filosofie doktor i zoologi. Bosatt i Sverige sedan 1989. Översätter både facklitteratur och essäer. Jag är särskilt inriktad på populärvetenskapliga och akademiska texter inom biologi, ekologi, naturvård, historia och litteraturvetenskap. Språkgranskar också engelska texter.

 

Som översättare har jag arbetat med många olika typer av texter, från böcker och broschyrer till föredrag och webbsidor. Jag har bland annat översatt Staffan Ulfstrands bok Savannah Lives (Oxford University Press), flera avhandlingssammanfattningar inom humaniora, samt skylttexter till naturreservat.

 

Born in Oklahoma City. Ph.D. in zoology. Have lived in Sweden since 1989. I translate non-fiction and essays. I am particularly interested in popular science texts and academic texts within biology, ecology, conservation, history and literature. I also proofread English texts.

 

As a translator, I have worked with many different kinds of texts, from books and brochures to lectures and websites. Among other things, I have translated Staffan Ulfstrand’s book Savannah Lives (Oxford University Press), several dissertation summaries, as well as information signs for nature reserves.
Urval av översatta boktitlar
Kontaktuppgifter
Natural Words
Holkastorp Utgärdet
36335 Tolg
Sverige
naturalwords2000[a]gmail... naturalwords2000@gmail.com

073-982 52 66

Språkkombinationer:
Svenska till Engelska
Har erfarenhet av:
Essäer
Memoarer & biografier
Historia
Kulturhistoria
Litteraturvetenskap
Miljö
EU-frågor
Jord- & skogsbruk
Biologi
Zoologi
Reseböcker
Husdjur
Ornitologi
Intresserad av:
Antropologi
Etnologi
Feminism
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Geografi
Turism
Kommunikation & media
Trädgård
Matlagning
Jakt & fiske
Friluftsliv
Friidrott
Bollsporter
Kurslitteratur
Tidningsartiklar
Uppslagsverk