SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Karin Ashing

Jag har arbetat med översättning, främst från engelska till svenska, i hela mitt yrkesverksamma liv, först i 20 år som anställd sekreterare/översättare och sedan 1998 som frilansande översättare i mitt eget företag. Som anställd och i början av mitt liv som egenföretagare översatte jag mest texter inom teknik, datorer och IT, men numera är mina huvudämnen främst pedagogik, ledarskap och affärskunskap. Jag är diplomerad översättare och har en fil. mag. i engelska från Lunds universitet.

 

Jag är medlem i SFÖ, Sveriges Facköversättarförening, där jag varit styrelseledamot i åtta år, varav fyra som ordförande. På fritiden arbetar jag också aktivt inom Rädda Barnen.  
Urval av översatta boktitlar
10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning - John Hattie, Klaus Zierer
Natur & Kultur, 2019

Feedback: så återkopplar du i klassrummet - John Hattie, Shirley Clarke
Natur & Kultur, 2019

Framgångsrik undervisning i literacy - Douglas Fisher, Nancy Frey, John Hattie
Natur & Kultur, 2018

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap - Red. Eva Hartell, Sara Hjelm, Per Kornhall
Natur & Kultur, 2018

Flip the System - Förändra skolan från grunden - Per Kornhall, Jelmer Eves, René Kneyber
Studentlitteratur, 2017

Mångfald i skolan - David Mitchell
Natur & Kultur, 2017

Framgångsrik undervisning i matematik - John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey
Natur & Kultur, 2017

Data och Goliat - dold datainsamling och makten över världen - Bruce Schneier
Daidalos, 2016

Att leda lärares lärande - Dylan Wiliam
Natur & Kultur, 2016

Mindset - du blir vad du tänker - Carol S. Dweck
Natur & Kultur, 2015

80/20-regeln - Hemligheten med att uppnå mer med mindre - Richard Koch
Liber, 2015

Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar - David Mitchell
Natur & Kultur, 2015

Synligt lärande, syntes 800 metaanalyser - John Hattie
Natur & Kultur, 2014

Det högkänsliga barnet - Elaine N Aron
Egia förlag, 2014

Sinnenas Ekologi - David Abram
Litteraturhuset, 2013

Utmanande undervisning i klassrummet - James Nottingham
Natur & Kultur, 2013

No Fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys - Pekka A. Viljakainen, Mark Mueller-Eberstein
Liber, 2012

Synligt lärande för lärare - John Hattie
Natur & Kultur, 2012

Ledarskapets sanningar - James M Kouzes och Barry Z Posner
Liber, 2011

Kaos!: leda företag i turbulenta tider - Philip Kotler, John A. Caslione
Liber, 2010

Nå fram: Kommunicera med pesoner i försvarsställning - Bob Smith
Liber, 2010

En helt ny värld - Daniel H. Pink
Litteraturhuset, 2009

Rätten till liv i det globala Indien - Parul Sharma
Liber, 2009

Motivera dina medarbetare - Alexander Hiam
Liber, 2006

Fenomenet Ikea - Elen Lewis
Liber, 2005

Att lyfta ett varumärke - Matt Haig
Liber, 2005

Se med öppet sinne - Anthony De Mello
Litteraturhuset, 2005

Att sänka ett varumärke - Matt Haig
Liber, 2005

Kontaktuppgifter
Ashing Translation
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
Sverige
ashingkarin[a]gmail.com ashingkarin@gmail.com

070-4156433

Språkkombinationer:
Engelska till Svenska
Har erfarenhet av:
Ekonomi
Management
Pedagogik
Datorer & IT
Elektronik
Kurslitteratur
Instruktionsböcker
Intresserad av:
Romaner
Barn & ungdom
Kulturhistoria
Religion
Filosofi
Juridik
Mänskliga rättigheter
Beteendevetenskap
Psykologi
Parapsykologi
Redigering
Korrekturläsning