SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Lennart Simonsson

Översätter från engelska till svenska. Har arbetat som journalist sedan 1984, huvudsakligen för olika svenska och internationella nyhetsbyråer. Jag har främst inriktat mig på utrikesfrågor – från politik till ekonomi, kultur och sport. Det har gett många tillfällen att sätta sig in i olika ämnen. Som korrespondent för tyska nyhetsbyrån dpa bevakade jag Norden i över 15 år, vilket också gynnade min danska och norska. Har medverkat i Nationalencyklopedins årsbok med artiklar om länder i Afrika, Asien och Mellanöstern samt översatt artiklar i olika tidskrifter t.ex  The Economists framtidsprognos The World In ..(Världen...), som Dagens Industri delar ut som bilaga till sina prenumeranter.  Är också medlem i SFÖ, Sveriges Facköversättarförening. Har översatt flera böcker och antologier om Ottomanska riket och dess politik gentemot olika minoriteter. Är uppvuxen i södra Afrika (Zambia och Tanzania) och England vilket gett andra  perspektiv på tillvaron. Bor periodvis i finländska Lahtis med min finsk-amerikanska fru.
Urval av översatta boktitlar
Den assyro-kaldeiska nationalrörelsen : uppkomst, uppgång och upplösning - Malik Qambar & Agha Petros
Bet_-Froso & Bet_-Prasa Nsibin, 2016

Den assyro-kaldeiska aktionen = (L'action assyro-chaldéenne). & Turkiet och Transkaukasien av generalmajor James G. Harbord - James G. Harbord
2015

Azech : vad hände 1915? - David Gaunt
Azret Azech , 2009

1001 Golfhål du måste spela innan du dör - Jeff Barr
Wahlström & Widstrand, 2007

Islams vrede - Yonan Hërmëz Sahbaz
Bokförlaget Nsibin, 2003

State of the world / Worldwatch institute (3 kap) - Christopher Flavin
2002

Historia med nya ögon (flera kap) - Michael Worth Davison (red)
Det bästa (Reader's Digest), 1996

Kontaktuppgifter

Lodvägen 12, 2 tr
192 59 Sollentuna
Sverige
leonardo[a]algonet.se leonardo@algonet.se

0705-79 72 23

Språkkombinationer:
Engelska till Svenska
Har erfarenhet av:
Historia
Kulturhistoria
Miljö
Ekonomi
Management
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Geografi
Turism
Kommunikation & media
Tidningsartiklar
Intresserad av:
Religion
Idéhistoria
Politik
EU-frågor