SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Linda Östergaard

Jag översätter skönlitteratur – prosa, lyrik och dramatik  – från först och främst tyska. Hittills har det bara hunnit bli en bok (Apropå Opa av Julia Butschkow, 2014) från danska, det språk jag parallellt med svenskan växte upp med eftersom båda mina föräldrar kom från Danmark. Men det får gärna bli fler! Denna lilla tvåspråkighet medverkade säkert till min kärlek till och känsla för översättning, men det var också det starka litteraturintresset i sig som ledde in mig på översättarbanan; rent konkret genom österrikiska Ingeborg Bachmanns författarskap. Jag har en magisterexamen i litteraturvetenskap (2003), samt en examen från Litterära översättarseminariet på Södertörns högskola (2007), där Aimée Delblanc var min handledare. Jag har varit redaktionsrådsmedlem i kulturtidskriften Ord&Bild sedan 2004, och arbetade 2009-2012 också som biträdande/vikarierande redaktör. 2014-2015 var jag lärare i Litterär översättning på institutionen för Litterär gestaltning vid Akademin Valand i Göteborg, när tyska var ett av källspråken i utbildningen. Nu översätter jag på heltid, och mitt senaste uppdrag var att nyöversätta fyra långnoveller av Thomas Mann: Tonio Kröger, Tristan, Döden i Venedig & Mario och trollkarlen (Bonniers, juni 2019). Just nu arbetar jag med Terézia Moras novellsamling Die Liebe unter Aliens, som kommer på Rámus förlag i höst.
Urval av översatta boktitlar
Fyra noveller: Tonio Kröger, Tristan, Döden i Venedig, Mario och trollkarlen - Thomas Mann
Bonniers, 2019

Simultan - Ingeborg Bachmann
ellerströms, 2018

Familjen Mann - Tilmann Lahme
Bonniers, 2017

Monstret - Terézia Mora
Rámus, 2017

Utplåna fraserna. Föreläsningar, tal och utvalda texter - Ingeborg Bachmann
ellerströms, 2016

Presidenterna (drama) - Werner Schwab
Dramaten, 2016

Apropå Opa - Julia Butschkow
Sadura förlag, 2015

I drömmarna mellan fälten: snö - Ilma Rákusa
Rámus, 2015

F - Daniel Kehlmann
Bonniers, 2015

Vandra, tanke. Samlade dikter - Ingeborg Bachmann
ellerströms förlag, 2014

Giraffens hals - Judith Schalansky
Pequod Press, 2013

utövat. En kurskorrigering - Anja Utler
Rámus, 2012

Brev - Ingeborg Bachmann/Paul Celan
Bonniers, 2012

Axolotl Roadkill - Helene Hegemann
Natur & Kultur, 2011

Alla dagar - Terézia Mora
Rámus, 2011

Malina - Ingeborg Bachmann
Salamonski Press, 2009

Talisman / Förvandlingar - Yoko Tawada
Ariel Förlag, 2009

Hjärtats blinda fläckar - Julia Franck
Bonniers, 2009

låga - Anja Utler
Rámus, 2008

Kontaktuppgifter

Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Sverige
lindaostergaard[a]hotmai... lindaostergaard@hotmail.com

0705-473532

Språkkombinationer:
Tyska till Svenska
Danska till Svenska
Har erfarenhet av:
Romaner
Lyrik
Essäer
Litteraturvetenskap
Intresserad av: