SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Lisa Sjösten
Jag arbetar med översättning och språkgranskning, och mina främsta arbetsområden är humaniora och samhällsvetenskap. Hittills har jag enbart arbetat med facktexter, men jag översätter gärna även skönlitteratur. Jag har examen från facköversättarutbildningen vid Lunds universitet och därutöver en fil.kand. i praktisk filosofi från samma universitet. Dessutom har jag gått en skönlitterär skrivarlinje på Skurups folkhögskola.


Urval av översatta boktitlar
Sociologi - Anthony Giddens och Philip W. Sutton
Studentlitteratur, 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft - Helen Timperley
Studentlitteratur, 2013

Rörligt ledarskap: den magra vägen till förändring - Michael Fullan
Studentlitteratur, 2013

Ledningsdilemman: paradoxens roll i det strategiska ledarskapet - John Storey och Graeme Salaman
Studentlitteratur, 2012

Business model generation: en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare - Alexander Osterwalder och Yves Pigneur
Studentlitteratur, 2012

Sydteori: den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik - Raewyn Connell
Studentlitteratur, 2011

Bort från styrning och kontroll - omvärdering av Lean service - John Seddon
Studentlitteratur, 2010

En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning - David Silverman
Studentlitteratur, 2010

Sociologisk teori - George Ritzer
Liber, 2009

Sociala positioner: en översikt - Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins
Studentlitteratur, 2009

Välfärd, genus och familj - Åsa Lundquist, Janet Flink (red.)
Liber, 2009

Det sociala livets emotionella grunder - Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren (red)
Liber, 2008

Choklad: en sann historia - Sophie D. Coe och Michael D. Coe
Agerings bokförlag, 2008

Rätt och fel: en introduktion till moralfilosofi - James Rachels och Stuart Rachels
Studentlitteratur, 2008

Politiskt tänkande - Peri Roberts och Peter Sutch
Studentlitteratur, 2007

Kontaktuppgifter
Majuskel översättning och språkgranskning
Betaniaplan 3B
211 55 Malmö
Sverige
lisasjosten[a]majuskel.s... lisasjosten@majuskel.se

0733-249132
www.majuskel.se
Språkkombinationer:
Engelska till Svenska
Har erfarenhet av:
Historia
Kulturhistoria
Filosofi
Antropologi
Management
Sociologi
Feminism
Kurslitteratur
Intresserad av:
Språkvetenskap
Idéhistoria
Etnologi
Politik