SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Mia Ruthman

Jag översätter från engelska, danska och norska, både fack- och skönlitteratur. När det gäller facktexter har det främst gällt medicin, psykologi, vård och hälsa men också pedagogik och ledarskap. Jag är leg. sjukgymnast och har en fil.kand. i engelska, franska och informationsteknik. Har gått Folkuniversitets Författarskola och ett flertal skrivarkurser. Jag är språkgranskare och korrekturläsare för läkartidningen BestPractice och arbetar regelbundet med uppdateringar av det nationella terminologiprojektet i medicin, SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms). Jag har varit styrelseledamot i Översättarcentrum (ÖC) och Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund (SFF) samt juryledamot för priset Årets översättning 2012. Jag är medlem i SFF sedan 1996.    
Urval av översatta boktitlar
Demensguiden - Solheim
Studentlitteratur, 2019

Behöver vi fortfarande feminismen? - Williams
Karneval, 2019

Omtanke - Nordtvedt
Studentlitteratur, 2019

Dona Maria, kvinnor i vitt - Samartin
Bazar, 2019

Misstagens bok - Bjerg
Bazar, 2019

Skönhet ur askan - Samartin
Bazar, 2018

Diabetskoden - Fung
Karneval, 2018

Fetmakoden - Fung
Karneval, 2017

De 5 valen för hållbar produktivitet - Kogon, Merrill, Rinne
Lava förlag, 2016

Ett andra liv - Watson
Bazar, 2016

Los Peregrinos - Cecilia Samartin
Bazar, 2015

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom - Dag-Gunnar Stubberud
Natur & Kultur, 2015

Dröm en lten dröm - Jamie Ford
Bazar, 2015

Bättre behandling. Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården - Evans, Thornton, Chalmers & Glasziou
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2015

ACT. Acceptance and commitment therapy i teori och tillämpning - Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl & Kelly G. Wilson
Natur & Kultur, 2014

Valentina - Evie Blake
Bazar, 2014

Ensamma hjärtans klubb - Hammer & Hammer
Bazar, 2014

Du behöver inte förändra världen, men du kan - Anne-Louise Hubert
Marcus förlag, 2014

La Peregrina - Cecilia Samartin
Bazar, 2013

Wall Street vendetta - Mike Cooper
Bazar, 2013

Pappa. Dina utmaningar som man & partner - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2013

Växa och upptäcka världen. Tio steg i barnets mentala utveckling - Hetty van de Rijt & Frans Plooij
Human Publishing, 2013

Salvadoreña - Cecilia Samartin
Bazar, 2012

Patientologi. Personcentrerad vård i teori och praktik - Anne-Mette Graubæk
Natur & Kultur, 2012

Men fatta då. Tonåringar i familjen - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2012

Lust till mer lust - Cecile Lolk Tommerup
Ica Bokförlag, 2011

Ayurveda för ditt sinne - Janesh Vaidya
Bonnier Fakta, 2011

Specifik omvårdnad - Kamp Nielsen (red)
Norstedts förlag, 2010

Bonusföräldrar. Möjligheter och fallgropar - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2010

Fysiologi och anatomi - Kamp Nielsen (red)
Norstedts förlag, 2009

Caserapport. Att beskriva praktiskt patientarbete - en grundbok. - Alber H, Hovmand B, Lund H, Winkel A, Villemoes-Sørensen L
Norstedts Akademiska Förlag, 2008

Kommunikation i kliniken - Eline Thornquist
Studentlitteratur, 2001

Fotfäste. En kroppsbaserad behandlingsprocess - Kirsten Ekerholt/Mia Falck
Studentlitteratur, 2000

Pallliativ vård vid terminala sjukdomstillstånd - James F Hanratty/Irene Higginson
Studentlitteratur, 1997

Psykopatens värld - Robert D Hare
Studentlitteratur, 1997

Lidandets natur och medicinens mål - Eric J Cassell
Studentliltteratur, 1996

Grundläggande epidemiologi - Beaglehole/Bonita/Kjellström
Studentlitteratur, 1995

-


Kontaktuppgifter
Mia Ruthman Media
Ruddammsbacken 45
11421 Stockholm
Sverige
mia[a]ruthman.se mia@ruthman.se

070-776 56 60

Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Norska till Svenska
Har erfarenhet av:
Romaner
Deckare
Memoarer & biografier
Underhållningsromaner
Hälso- & friskvård
Sex & samlevnad
Beteendevetenskap
Psykologi
Pedagogik
Medicin
Alternativmedicin
Meditation
Kurslitteratur
Tidningsartiklar
Uppslagsverk
Redigering
Lektörsuppdrag
Korrekturläsning
Intresserad av:
Barn & ungdom
Dramatik
Essäer
Historia
Litteraturvetenskap
Språkvetenskap
Filosofi
Idéhistoria
Miljö
Politik
Sociologi
Feminism
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Friluftsliv
Husdjur
Teater