SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Mia Ruthman

Jag översätter från engelska, danska och norska, både fack- och skönlitteratur. När det gäller facktexter har det främst gällt medicin, psykologi, vård och hälsa men också pedagogik och ledarskap. Arbetar även som redaktör och språkgranskare. Jag är leg. sjukgymnast och har en fil.kand. i engelska, franska och informationsteknik. Har gått Folkuniversitets Författarskola och ett flertal skrivarkurser. Sedan snart tio år arbetar jag som språkgranskare och korrekturläsare för läkartidningen BestPractice, som ges ut i Danmark. Lika länge har jag arbetat med det nationella terminologiprojektet i medicin, SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms). Jag har precis avslutat Jasong Fungs bok The obesity code, som ges ut av Karneval förlag under hösten samt boken Understanding stammering and stuttering av Kelman & Whyte, som ges ut av Stamningsförbundet. Arbetar för närvarande med översättning av boken Helsepedagogikk av Sidsel Tveiten, på uppdrag av Studentlitteratur. Jag är styrelseledamot i Översättarcentrum (ÖC), har varit styrelseledamot i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund (SFF) samt juryledamot för priset Årets översättning 2012. Jag är medlem i SFF sedan 1996 och i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) sedan 2004.    
Urval av översatta boktitlar
De 5 valen för hållbar produktivitet - Kogon, Merrill, Rinne
Lava förlag, 2016

Los Peregrinos - Cecilia Samartin
Bazar, 2015

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom - Dag-Gunnar Stubberud
Natur & Kultur, 2015

Dröm en lten dröm - Jamie Ford
Bazar, 2015

Bättre behandling. Vilka vetenskapliga bevis behövs i vården - Evans, Thornton, Chalmers & Glasziou
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2015

ACT. Acceptance and commitment therapy i teori och tillämpning - Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl & Kelly G. Wilson
Natur & Kultur, 2014

Valentina - Evie Blake
Bazar, 2014

Ensamma hjärtans klubb - Hammer & Hammer
Bazar, 2014

Du behöver inte förändra världen, men du kan - Anne-Louise Hubert
Marcus förlag, 2014

Du behöver inte förändra världen, men du kan - Anne-Louise Hubert
Marcus förlag, 2014

Du behöver inte förändra världen, men du kan - Anne-Louise Hubert
Marcus förlag, 2014

Du behöver inte förändra världen, men du kan - Anne-Louise Hubert
Marcus förlag, 2014

La Peregrina - Cecilia Samartin
Bazar, 2013

Wall Street vendetta - Mike Cooper
Bazar, 2013

Pappa. Dina utmaningar som man & partner - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2013

Växa och upptäcka världen. Tio steg i barnets mentala utveckling - Hetty van de Rijt & Frans Plooij
Human Publishing, 2013

Salvadoreña - Cecilia Samartin
Bazar, 2012

Patientologi. Personcentrerad vård i teori och praktik - Anne-Mette Graubæk
Natur & Kultur, 2012

Men fatta då. Tonåringar i familjen - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2012

Lust till mer lust - Cecile Lolk Tommerup
Ica Bokförlag, 2011

Ayurveda för ditt sinne - Janesh Vaidya
Bonnier Fakta, 2011

Specifik omvårdnad - Kamp Nielsen (red)
Norstedts förlag, 2010

Bonusföräldrar. Möjligheter och fallgropar - Jesper Juul
Bonnier Fakta, 2010

Fysiologi och anatomi - Kamp Nielsen (red)
Norstedts förlag, 2009

Caserapport. Att beskriva praktiskt patientarbete - en grundbok. - Alber H, Hovmand B, Lund H, Winkel A, Villemoes-Sørensen L
Norstedts Akademiska Förlag, 2008

Kommunikation i kliniken - Eline Thornquist
Studentlitteratur, 2001

Fotfäste. En kroppsbaserad behandlingsprocess - Kirsten Ekerholt/Mia Falck
Studentlitteratur, 2000

Pallliativ vård vid terminala sjukdomstillstånd - James F Hanratty/Irene Higginson
Studentlitteratur, 1997

Psykopatens värld - Robert D Hare
Studentlitteratur, 1997

Lidandets natur och medicinens mål - Eric J Cassell
Studentliltteratur, 1996

Grundläggande epidemiologi - Beaglehole/Bonita/Kjellström
Studentlitteratur, 1995

-


Kontaktuppgifter
Mia Ruthman Media
Götgatan 36
118 26 Stockholm
Sverige
mia[a]ruthman.se mia@ruthman.se

070-776 56 60

Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Norska till Svenska
Har erfarenhet av:
Romaner
Deckare
Memoarer & biografier
Underhållningsromaner
Hälso- & friskvård
Sex & samlevnad
Beteendevetenskap
Psykologi
Pedagogik
Medicin
Trädgård
Matlagning
Alternativmedicin
Meditation
Kurslitteratur
Tidningsartiklar
Uppslagsverk
Redaktörsuppdrag
Redigering
Lektörsuppdrag
Korrekturläsning
Intresserad av:
Barn & ungdom
Dramatik
Essäer
Historia
Litteraturvetenskap
Språkvetenskap
Filosofi
Idéhistoria
Miljö
Politik
Sociologi
Feminism
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Turism
Reseböcker
Segling
Friluftsliv
Husdjur
Teater
New Age