SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Per Larson

Översätter huvudsakligen fack- och kurslitteratur för universitet och högskola inom ämnesområden som samhällsvetenskap, statsvetenskap, psykologi och pedagogik. Åtar mig även andra typer av översättningsuppdrag.
Urval av översatta boktitlar
Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna - Martyn Denscombe
Studentlitteratur, 2016

Patientsamtalet. Handbok i mötet mellan läkare och patient - Jan-Helge Larsen
Studentlitteratur, 2015

Nya perspektiv på stress - Malene Friis Andersen och Svend Brinkmann (red)
Studentlitteratur, 2015

Värdebaserad ledning i offentliga professioner - Tor Busch
Studentlitteratur, 2013

Utvecklingsstöd. Föräldrafokuserat arbete med barn - Reidun Hafstad och Haldor Øvreeide
Studentlitteratur, 2013

Grundläggande metod. Den samhällsvetenskapliga uppsatsen - Thomas Harboe
Gleerups, 2013

Genusforskning. En guide till feministisk teori, metodologi och skrift - Nina Lykke
Liber, 2009

Samernas historia fram till 1750 - Lars Ivar Hansen & Bjørnar Olsen
Liber, 2006

Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld - Dion Sommer
Runa, 2005

Kvinnors oförstådda ohälsa - Kirsti Malterud (red.)
Natur och Kultur, 2004

Färgkoden. Nyckeln till ett längre och friskare liv - Joseph/Nadeau/Underwood
Fitnessförlaget, 2004

Pedagogik - en grundbok - Jens Bjerg (red.)
Liber, 2000

Statsvetenskapligt lexikon - Kjell Goldman (red.)
Universitetsforlaget, 1997

Kontaktuppgifter
Per Larson Översättning
Drottninggatan 36 B
582 27 Linköping
Sverige
per.m.larson[a]gmail.com per.m.larson@gmail.com

070-245 52 60

Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Norska till Svenska
Har erfarenhet av:
Historia
Kulturhistoria
Filosofi
Politik
Management
EU-frågor
Sociologi
Feminism
U-landsfrågor
Mänskliga rättigheter
Kommunikation & media
Hälso- & friskvård
Beteendevetenskap
Psykologi
Pedagogik
Konst
Kurslitteratur
Tidningsartiklar
Uppslagsverk
Intresserad av:
Litteraturvetenskap
Idéhistoria
Miljö
Foto