SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Ulrika Jakobsson

Är lite av mångsysslare på språkets område. Har jobbat som invandrarlärare, skrivit licavhandling om verben stå, sitta och ligga samt översatt trettiotalet böcker. Har även skrivit kåserande artiklar, som Översättarens verkstad i Författaren 2001:2, gjort inhopp som lärare på översättarutbildningen i Lund, och år 2011 gett ut en egen foto- och diktbok: Det trodde ingen; samhället i förändring – repliker till skyltar, klotter och konst. Numera varvar jag översättande med språkgranskning. Har mest översatt sakprosa, men tar också gärna skönlitterära uppdrag.
Urval av översatta boktitlar
Kön, kropp och materialitet (4 av 9 artiklar) - Berner & Dussauge (red.)
Arkiv, 2014

Läsundervisning och läsutveckling - Jörgen Frost
Studentlitteratur, 2009

Hur känns det, doktorn? - John Salinsky & Paul Sackin
Studentlitteratur, 2004

Tankens mosaik - Elin Oliver Keende & Susan Zimmerman
Daidalos, 2003

Kvinnors liv och sociala rättvisa - Martha C Nussbaum
Daidalos, 2002

Hundra år av socialism - Donald Sassoon
Atlas, 2001

Skuggsyndrom - C.Johnson & J.Ratey
Cura, 1998

Mayafolket - Paul Gendrop
Alhambra, 1998

Lådor och skåp - Cynthia Inions
Fogtdal, 1998

Mehdi Zana. Elva år i turkiskt fängelse - Elie Wiesel
Amnesty International, 1996

Kontaktuppgifter

Sofiaparken 3 C
222 41 LUND
Sverige
keringamal[a]gmail.com keringamal@gmail.com
046-211 43 38


Språkkombinationer:
Danska till Svenska
Engelska till Svenska
Franska till Svenska
Har erfarenhet av:
Historia
Feminism
Psykologi
Pedagogik
Intresserad av:
Språkvetenskap