SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


NORNE

Översättarcentrum ingår i det nordiska nätverket NORNE. Det är en treårig seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering. I nätverket ingår även Dansk Oversætterforbund (Danmark), Finlands översättar- och tolkförbund (Finland), Norsk Oversetterforening (Norge), Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (Sverige) ochThe Icelandic Association of Translators and Interpreters (Island).

AKTUELLT
2020-03-31
Viktig information om a-kassan

Regeringen har gett förslag om ändrade a-kasseregler, vilket kan påverka översättare. Klicka här för att läsa mer.

2020-03-30
Ingen telefon- och besökstid

På grund av coronautbrottet reducerar ÖC-kansliet sina telefon- och besökstider och jobbar främst hemifrån. Du kan fortfarande nå oss på mejl. Klicka här för mer info.

2020-03-26
Skrivelse till kulturdepartementet

Centrumbildningarna inom kulturområdet har kontaktat kulturdepartementet angående den rådande situationen för fria kulturskapare. Läs brevet här.