SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


NORNE

Översättarcentrum ingår i det nordiska nätverket NORNE. Det är en treårig seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering. I nätverket ingår även Dansk Oversætterforbund (Danmark), Finlands översättar- och tolkförbund (Finland), Norsk Oversetterforening (Norge), Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (Sverige) ochThe Icelandic Association of Translators and Interpreters (Island).

AKTUELLT
2019-03-20
Snart från tryck:
MAO nr 98
Läs mer och beställ här!
 
2019-03-11
Jubileumsår

2019 är ett speciellt år för Översättarcentrum. I år fyller föreningen 40 år och ÖC:s prisbelönta tidskrift Med andra ord publicerar sitt hundrade nummer. Klicka här för att läsa mer.

2019-02-20
Att översätta dramatik

Lyssna på två översättare och två skådespelare i samtal med dramaturgen Magnus Lindman på Kulturhuset Stadsteatern. Klicka här för att höra samtalet.