SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Rum för översättning

Rum för översättning är både ett fysiskt rum på Bokmässan i Göteborg och ett kontinuerligt samarbete mellan svenska organisationer och institutioner som arbetar med litterär översättning. I det fysiska rummet hålls cirka femton programpunkter om litterär översättning varje år. I samarbetet ingår Akademin Valand, Tolk- och översättarinstitutet, Översättarsektionen vid Sveriges författarförbund och Översättarcentrum. Samarbetspartners är Rámus förlag, Kulturrådet och Bokmässan.

 

Rum för översättning har ambitionen att bli en plattform för professionella samtal om översättning i samband med bokmässor, litteraturfestivaler och mindre arrangemang. Det finns också utrymme för längre eller tillfälliga samarbeten med andra organisationer.

 

Rum för översättning är ingen juridisk person och har ingen egen budget. Planeringen görs av personer som utsetts att representera sina respektive organisationer, och som vänder sig till dessa med äskanden om ekonomiskt anslag när så behövs. Rum för översättning kan heller inte söka anslag eller stipendier, utan detta ombesörjs av organisationerna som står bakom.

 

Rum för översättning tillkom i samband med Bokmässan 2015, efter intensivt förhandarbete från Johan Öbergs sida, vid den tiden prefekt för Akademin Valand. Sedan 2016 fylls Rum för översättning i Göteborg under tre förmiddagar med översattarsamtal under samordning av Daniel Gustafsson.

 

Rum för översättning är också en poddkanal, Rum för översättning-podden, som är ett samarbete mellan Översättarcentrum och Översättarsektionen vid Sveriges författarförbund, där samtal om översättning kontinuerligt publiceras. Programmen finns för gratis lyssning och nedladdning i de flesta mobilappar för poddlyssning.

AKTUELLT
2020-05-26
Nytt poddsamtal!

Hur verkar kolonialismen i översättning? Hör ett samtal om översättning från samiska. Klicka här för att lyssna.

2020-03-31
Viktig information om a-kassan

Regeringen har gett förslag om ändrade a-kasseregler, vilket kan påverka översättare. Klicka här för att läsa mer.

2020-03-30
Ingen telefon- och besökstid

På grund av coronautbrottet reducerar ÖC-kansliet sina telefon- och besökstider och jobbar främst hemifrån. Du kan fortfarande nå oss på mejl. Klicka här för mer info.