SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


Priser och prenumeration

Prenumeration på Med andra ord (ISSN: 1104-4462) om 4 nr/år ingår i Översättarcentrums medlemsavgift.


Prenumerationspris för icke-medlemmar från april 2016 (OBS! nya priser för utrikes prenumeranter):

 

- Privatpersoner inrikes: 150 kr

- Företag och organisationer inrikes: 225 kr

- Privatperson utrikes: 200 kr

- Företag och organisationer utrikes: 300 kr


Sätt in beloppet på Översättarcentrums bankgirokonto 992-1578. Ange namn, postadress och mejladress (som vi behöver för påminnelse om förnyelse en gång per år), samt PRENMAO.

 

Bankuppgifter för utlandsbetalning:

BANKGIRO: 992-1578

IBAN: SE80 6000 0000 0001 0362 4201

SWIFT: HANDSESS

 

Lösnummer: 

Senaste numret: 40 kr + porto 

Äldre nummer: 30 kr + porto

 

För frågor och kontakt:

mao@oversattarcentrum.se

Tel: 08-556 048 40

 

Med andra ord

Översättarcentrum

Södermannagatan 38

116 40 Stockholm

MAO Nr 98 ute nu

Läs mer här!