SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


MAO nr 92, september 2017

 
I DETTA NUMMER: Caryl Emerson, professor vid Princeton universitet, recenserar boken The Feud: Vladimir Nabokov, Edmund Wilson, and the End of a Beautiful Friendship | Den norska översättningsforskaren Ida Hove Solberg har undersökt olika skandinaviska översättningar av Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe med mera | Plagiat, stöld och återbruk – en översättningshistoria med och utan moral | Paul Tenngart om svensk arbetarlitteratur ute i världen: Kap Farväl!, Nässlorna blomma och Mobergs trilogi om Knut Toring – en månghövdad historia om spänningen mellan det inhemska och det internationella, om skillnader och igenkänning, om förenklingar, förkortningar och briljanta lösningar. | Intervju med Marianne Tufvesson som översatt Édouard Louis roman Histoire de la violence

          

Läs mer om Med andra ord på tidskrift.nu


Beställ senaste numret. Pris 40 kr + porto.

Antal
Med andra ord nr 92 ute nu!

"Att följa Det andra könets resa i Skandinavien har fått mig att inse just detta. Att kampen för kvinnors rättigheter är en internationell kamp, är både en följd av översättning och en anledning till att översätta. Detta är också sant för de centrala språkområdena – även dessa vinner på att exponeras för idéer från världens mer perifera språkområden. Också detta finns det outtömligt med exempel på. För mig är Egalias döttrar av den norska feministen, aktivisten för homosexuellas rättigheter och författaren Gerd Brantenberg den största hitten. Boken är en otroligt rolig och finurlig gender bender som får själva språket att skaka i sina grundvalar."
 

 

Ida Hove Solberg om
genus och översättning
Med andra ord, nr 92