SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


MAO nr 101, december 2019

 

 

I detta nummer:

 

Förvandlingar del 2

 

Förvandlingsnumret fortsätter – vi har nått del två av MAO:s jubileumsutgåva, tidskriftens nummer 101. På Wikipedia kan vi läsa att 101 i den engelskspråkiga världen används synonymt med grundkurs eller introduktionskurs. Kanske kan det fungera som ett slags ingång till detta tidskriftsnummer. För trots att vi ibland kan känna oss fullärda, eller rentav trötta på korvstoppning, finns något nytt att lära om översättning i varje enskild artikel.

 

Numrets sju egensinniga texter berättar alla om hur översättningens förvandlingsmysterium på ett eller annat sätt påverkat författarna. Här finns något nytt, något eget, något hemlighetsfullt gnistrande – unikt som varje enskild snöflinga i december eller stjärnfallets lysande flyktbana över vinterhimlen. Vi önskar god helgläsning.

 

Fanfar: i vårt andra jubileumsnummer presenterar vi förvandlingar av

 

Mara Lee

Jan Henrik Swahn

Natalie Lantz

Linda Östergaard

Hillevi Jonsson

Ida Andersen

Ingemar Fasth 

 

 

Läs numrets ledare här!

Beställ jubileumsnummer: Pris 50 kr + porto.

Antal

I MAO nr 101

 

Enhet


Det finns inget som kan få mig att känna mig så enig med mig själv, så ett med mig själv, som när jag försöker förstå någon annan, något annat. När jag får glömma mig själv. Jag tror att det är därför jag älskar att översätta. När jag översätter är jag inte längre det där jaget som jag till exempel tvingas vara just nu, när jag ska skriva en text som jag själv måste stå för, stå bakom. Det finns inget som skymmer så mycket som förväntningar på att jag ska ha något att säga.


Tanke


Jag brukar säga att jag är bra på att läsa och arbeta med text, men dålig på att tänka. Det kan åtminstone vara mycket plågsamt. När jag försöker formulera något om vad jag själv tänker och vet växer skuggan av allt det jag intevet sig hotfullt stor. Och låser tanken. Jag hinner knappt börja innan frågorna angriper: Varför väljer jag att plocka fram det ena när jag lika gärna kunde ha plockat fram det andra? Har jag verkligen tillägnat mig tillräckligt mycket av det som tänkts och sagts tidigare för att kunna ha något att tillägga? Har jag fog?

 

Linda Östergaard

i sin text

En grej mellan mig och Malina

MAO nr 101