Samisk översättning korsar koloniala gränser

Koloniala sår när samiska språk översätts.
Johan Sandberg McGuinne sammanfattar ett första år med samiska översättarseminariet på HDK-Valand.