Sök översättare

Mikael Dolfe

Kontakt

Blåarvsgränd 84
16245 Vällingby
Sverige

mikael.dolfe@hotmail.com

Språk från

Danska, Engelska, Norska, Tyska

Språk till

Svenska

Texttyper

Ämnesområden

Mikael Dolfe

Jag har översatt från engelska, tyska, danska och norska, både skönlitteratur och sakprosa. Mina kunskaper i dessa språk har fördjupats efter studier vid ett college i Los Angeles, i Mainz och Nairobi, och genom kurser vid Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö.   Jag är en mångsysslare som under mitt yrkesliv gjort många olika saker, med fokus på språk och litteratur.   Min tid som översättare inleddes med att jag valde och översatte noveller från Kenya, och sedan från Nigeria, och fann ett förlag som gav ut dessa två antologier. Sedan dess är jag medlem av författarförbundet.   Dessförinnan hade jag gått på journalisthögskolan i Göteborg och hade parallellt med översättandet många uppdrag som journalist. Jag var kulturredaktör på en tidskrift, jag skrev och redigerade ett antal informationsskrifter, översatte artiklar och noveller för SIDA, och hade andra frilansuppdrag.  Under dessa år tolkade jag även lyrik, från Sydafrika, Nigeria och Irland, dikter som kom att ingå i en serie radioprogram.   Vid sidan av översättandet och andra uppdrag har jag skrivit ett par egna böcker som kommit ut på LL-förlaget, och två av mina radiopjäser har sänts i radion, vilket givit mig erfarenhet av att skriva dramatik. Jag skulle gärna översätta dramatik.   Under lång tid arbetade jag inom Kultur i Vården, för landstinget, presenterade och läste litterära texter för patienter i små grupper, och hade detta som min huvudsakliga försörjning.   Efter att under ett antal år ha översatt skönlitteratur, både för vuxna och en yngre publik, självbiografiska böcker och facklitteratur, vill jag nu återuppta detta och ser fram mot nya översättningsuppdrag.

Urval av översatta boktitlar

Skicka en förfrågan till Mikael Dolfe

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information