Sök översättare

Centrumbildningarna

Översättarcentrum är en del av Centrumbildningarna, som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige. Vi förmedlar och producerar kultur över hela landet. Vi är specialister på just våra medlemmars verksamhet – därför är vi 14 olika organisationer.

I Centrumbildningarna ingår Centrum för dramatik, Centrum för fotografi, Danscentrum, FilmCentrum, Författarcentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Musikcentrum Väst, Musikcentrum Öst, Seriefrämjandet, Teatercentrum, Översättarcentrum och Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance.

Du kan läsa mer om Centrumbildningarna på deras webbplats.