Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Världens läsare! söker översättare

Vill du inspirera barn och unga att utveckla sin språkliga superkraft? Är du verksam översättare i regionerna Stockholm, Skåne, Kronoberg eller Västra Götaland? Hör då av dig!

Som översättare inom Världens läsare! uppmuntrar du flerspråkiga barn att fortsätta utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång. Genom besöken möter du elever i mellanstadiet på folk- eller skolbibliotek där du berättar om ditt arbete och leker med ord. På detta sätt skapar du förståelse för mångspråkighetens möjligheter och inspirerar dem att behålla och utveckla sin språkkompetens.

Innan du gör ditt första besök får du en genomgång i Världens läsare!-metoden och/eller följer med en erfaren översättare som observatör på ett besök. Varje besök tar ca 120 min och är uppdelat i två sessioner där två elevgrupper kommer efter varandra med en kort paus mellan grupperna.

Just nu genomför vi besök i regionerna Stockholm, Skåne, Kronoberg och Västra Götaland. Som översättare får du räkna med att resa inom regionerna.

Låter detta intressant? Och kan du avsätta tid att göra två besök/termin? Kontakta oss på VL@oversattarcentrum.se