SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


 

 

 
Med andra ord
 
Har du tänkt på att den bästa litteraturen på svenska ofta är skriven av en översättare?   
 
Med andra ord (MAO) är Sveriges enda tidskrift om litterär översättning – ett forum för litterär och språklig reflektion ur ett översättarperspektiv: från de abstrakta utgångspunkterna till de konkreta språkproblemen. Tidskriften fick 2013 priset Årets kulturtidskrift på bokmässan i Göteborg som delas ut av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, FSK.
 
”Översättning förändrar allt”, har översättningsfilosofen Lawrence Venuti skrivit. Man kan också säga: översättning finns överallt. I en värld av migration är översättning mer aktuellt än någonsin. MAO vill fånga hela potentialen i ämnet litterär översättning: konstnärligt, lingvistiskt, filosofiskt, politiskt, kritiskt, feministiskt, postkolonialt, et cetera.  MAO drivs av en övertygelse om ämnets (allmän)giltighet: utan litterär översättning från ett annat språk till svenska – ingen svensk litteratur. Och vidare: utan översättning – ingen världslitteratur.
 
MAO är en tidskrift om litteratur och som sådan riktar den sig till en allmänt litteraturintresserad publik. Till alla som intresserar sig för frågan: vad innebär det att läsa? De litterära översättarnas ofta djupt initierade och breda perspektiv på litteratur och läsning är alltför osynligt i vårt samhälle – det vill MAO ändra på. En ambition är att vara en kvalitativ plantskola för nya litterära översättare, en plattform där de har chans att vässa sina teoretiska verktyg, reflektera över konstformen, driva den vidare, framåt.
 
I varje nummer finns essäer, intervjuer, kritik och mindre notiser om skön- och facklitterär prosa, lyrik och essä. I alla nummer har vi en översatt text från annat språk, alternativt en längre text om ett ännu ej översatt verk.
 
MAO är en helt textbaserad produkt. Mer text för pengarna, är vår devis: 40 kr för senaste numret, 150 kr för fyra nummer, 30 kronor för tidigare nummer – och helt gratis för Översättarcentrums medlemmar. Se priser och prenumeration. Välkommen!
 
Redaktör och ansvarig utgivare: Viktoria Jäderling

 

Artikelförslag emottages företrädesvis via e-post: mao@oversattarcentrum.se

Redaktionen ansvarar ej för obeställt material.

 

Med andra ord

c/o Översättarcentrum

Södermannagatan 38

116 40 STOCKHOLM

 

Tel 08-556 048 40
E-post redaktion: mao@oversattarcentrum.se

ISSN: 1104-4462

 

 

Pressröster om MAO:

 

"En av mina viktigaste tidskriftsupplevelser under det senaste året kommer från Med andra ord. Det var poeten och översättaren Niclas Nilssons essä om skrivandets och språkupplevelsens existentiella innebörd (i nummer 57) som var så berörande att jag blev närapå chockad över att något så starkt kunde komma från en så blygsam tidskrift som tjugosidiga Med andra ord..."

                                                                                                                                                            Läs mer på tidskrift.nu

 

 

"I senaste numret av den lite undanskymda tidskriften Med andra ord – om alla slags frågor rörande översättning – pläderar Alva Dahl för att amerikanen DF Wallace borde översättas till svenska. Vem vågar satsa på denne egenartade författare? I artikeln ”plagierar” Dahl författarens sätt att skriva med infällda kommentarer och fotnoter, allt för att markera vikten av att den experimentella prosan också översätts."

                                                                                       

                                                                                                                                          SvD, september 2009

Med andra ord

”Årets kulturtidskrift 2013”

 

 

Med översättningen som utgångspunkt lyckas redaktionen för Med andra ord med konststycket att få vad som kan tyckas vara en angelägenhet endast för de närmast sörjande att kännas oumbärlig. I tunna och till synes anspråkslösa nummer avhandlas såväl bruket av skiljetecken som metaforer och med språk- och tolkningsfrågor i centrum görs ett antal djupdykningar i intressanta internationella författarskap.


Juryns motivering på bokmässan i Göteborg 2013