SÖK ÖVERSÄTTARE
Fritext
Översätter från
till


 

 

Med andra ord

 

Med andra ord – MAO – är en  tidskrift om litterär översättning som belönades med 2013 års pris för årets kulturtidskrift. MAO är ett forum för litterär och språklig reflektion ur ett översättarperspektiv: från de abstrakta utgångspunkterna till de konkreta språkproblemen. Ett viktigt mål är att belysa översättandets språkliga möjligheter och villkor på den litterära världsmarknaden. 

 

Tidskriften är en medlemsförmån för Översättarcentrums medlemmar och utkommer med fyra nummer per år (mars, juni, september, december). Man kan även prenumerera som privatperson eller institution. Se priser och prenumeration.

 

MAO kommer att upphöra med samarbetet med Qiozk för nedladdning av tidskriften digitalt. Innan vi har hittat ett nytt alternativ finns möjligheten att höra av sig till redaktionen för nedladdning av tidningen i pdf-format.

 

Redaktör och ansvarig utgivare: Viktoria Jäderling

 

Artikelförslag emottages företrädesvis via e-post: mao@oversattarcentrum.se

Redaktionen ansvarar ej för obeställt material.

 

Med andra ord

c/o Översättarcentrum

Södermannagatan 38

116 40 STOCKHOLM

 

Tel 08-556 048 40
E-post redaktion: mao@oversattarcentrum.se

ISSN: 1104-4462

 

Med andra ord blev årets kulturtidskrift 2013

 

Juryns motivering till utnämningen lyder: 

 

"Med översättningen som utgångspunkt lyckas redaktionen för Med andra ord med konststycket att få vad som kan tyckas vara en angelägenhet endast för de närmast sörjande att kännas oumbärlig. I tunna och till synes anspråkslösa nummer avhandlas såväl bruket av skiljetecken som metaforer och med språk- och tolkningsfrågor i centrum görs ett antal djupdykningar i intressanta internationella författarskap."

 
Pressröster om MAO:

 

"En av mina viktigaste tidskriftsupplevelser under det senaste året kommer från Med andra ord. Det var poeten och översättaren Niclas Nilssons essä om skrivandets och språkupplevelsens existentiella innebörd (i nummer 57) som var så berörande att jag blev närapå chockad över att något så starkt kunde komma från en så blygsam tidskrift som tjugosidiga Med andra ord..."

                                                                                                                                                            Läs mer på tidskrift.nu

 

 

"I senaste numret av den lite undanskymda tidskriften Med andra ord – om alla slags frågor rörande översättning – pläderar Alva Dahl för att amerikanen DF Wallace borde översättas till svenska. Vem vågar satsa på denne egenartade författare? I artikeln ”plagierar” Dahl författarens sätt att skriva med infällda kommentarer och fotnoter, allt för att markera vikten av att den experimentella prosan också översätts."

                                                                                       

                                                                                                                                                             SvD, september 2009

MAO nr 96 ute nu

Läs mer under senaste numret!