Sök översättare

Om medlemskap

Vad får jag som medlem?

Som medlem i ÖC:

  • Ingår du i uppdragsförmedlingen
  • Erbjuds du en egen profilsida på vår webbplats
  • Kan du vända dig till ÖC:s kansli med frågor och funderingar som rör översättaryrket, förlagsbranschen med mera
  • Får du fyra nummer om året av vår prisbelönta tidskrift Med andra ord
  • Får du inbjudan till våra medlemsträffar, seminarier och utbildningar

Hur blir jag medlem?

Personer som översatt minst ett fack- eller skönlitterärt verk till eller från svenska utgivet på ett etablerat förlag kan ansöka om medlemskap utan krav på kvalitetsgranskning. Vid egenutgivning eller utgivning på icke-etablerat förlag sker en kvalitetsgranskning innan medlemskap beviljas.

Personer som ej översatt och utgivit en hel bok, men som översatt andra slags litterära texter, exempelvis tidskriftsartiklar, antologikapitel, noveller och essäer, motsvarande minst hundra boksidor, kan ansöka om medlemskap.

Om du uppfyller nämnda krav fyller du i formuläret Ansök om medlemskap. Vi återkommer till dig när din ansökan har blivit godkänd.

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Det första året tillkommer en inträdesavgift på 300 kr (gäller inte dig som är medlem i Sveriges Författarförbund), vilket innebär att den första årsavgiften är 600 kr. Om du är medlem i Författarförbundet ska du uppge det i din ansökan.

Medlemskapet löper fram till årsskiftet och måste förnyas senast i januari det nya året.