Sök översättare

Vanliga frågor

Är era tjänster kostnadsfria?

Ja, vår uppdragsförmedling är helt kostnadsfri.

Vad har era medlemmar för kvalifikationer?

Alla Översättarcentrums medlemmar har översatt minst en bok utgiven på etablerat förlag för varje angiven språkkombination.

Vad kostar det att anlita en översättare?

Översättarcentrum ger inga arvodesrekommendationer utan rekommenderar uppdragsgivare att begära in offerter från flera översättare för att kunna göra en jämförelse. För förslag på avtal och arvoden klicka här.

Ska jag själv kontakta översättaren eller gör ni det?

Vi ger dig gärna förslag på översättare som passar din bok/text, som du sedan själv kontaktar.

Översätter era medlemmar enbart skönlitteratur?

Nej, men alla har översatt minst ett skön- eller facklitterärt verk. Många har dock fler strängar på sin lyra, som till exempel journalistiska eller akademiska texter, lektörsläsning och språkgranskning.

Översätter era medlemmar både från och till svenska?

Ja, vi har översättare i båda riktningarna. Det vanligaste är dock att man enbart översätter till sitt modersmål, medan många översättare har flera källspråk.