Sök översättare

Exilens språk och översättningens revolutionära potential

Sara Abdollahi minns barndomens bokhandlar i Iran och ser kraften i exilens skrivande och översättande.

Artiklar