Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Forum för översättare

Det finns flera grupper och mejlinglistor för översättare, varav vissa är slutna och andra öppna för alla som är intresserade.

Diskussionsforum för översättare

Eufemia och Avtal är diskussionslistor som är öppna för medlemmar i översättarsektionen av Sveriges Författarförbund. Översättarsektionen driver även listan Och-hur-var-namnet, där det informeras och lobbas för översättarnamns nämnande. Den senare listan är öppen för alla. Anmäl dig till: och-hur-var-namnet-subscribe@yahoogroups.com

Neo-Norskjal är en mejlinglista för dem som arbetar med översättning och tolkning mellan de nordiska språken – danska, norska, svenska och ibland finska, färöiska, grönländska, isländska och engelska. Listan är öppen för alla intresserade.

På Facebook finns grupperna Svenska översättare, Sveriges unga författare och översättare och Svenska Översättare – Uppdrag.