Sök översättare

Branschorganisationer

Det finns många organisationer som arbetar med översättning och översättare på olika sätt. Nedan hittar du en lista över de viktigaste i Sverige och utomlands.

Branschorganisationer

Centrumbildningarna
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Förläggareföreningen
Förlagsklubben
Kulturrådet
Nordiska oberoende förlags förening (NOFF)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarfond
Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby
Översättarsektionen (i Sveriges Författarförbund)

Översättarorganisationer utomlands (i urval)

Fédération International des traducteurs  (FIT) – grundades i Paris 1953 och knyter via sina medlemsorganisationer samman omkring 60 000 översättare i 50 länder.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto/Finlands översättar- och tolkförbund – organiserar alla slags översättare och tolkar.
Finnish Literature Exchange (FILI)
Dansk Oversætterforbund (DOF)
Norsk Oversetterforening – grundades 1948 som en förening för skönlitterära översättare.
I Storbritannien finns motsvarigheten till Författarförbundets översättarsektion, nämligen Translators Association, som ingår i Society of Authors.
I USA finns American Literary translators Association (ALTA) och The American Translators Association (ATA) – den största yrkesorganisationen för översättare och tolkar i USA som har över 6 000 medlemmar.

Diskussionsforum för översättare

Eufemia och Avtal är diskussionslistor som är öppna för medlemmar i Sveriges Författarförbund. Författarförbundets översättarsektion driver även listan Och-hur-var-namnet, där det informeras och lobbas för översättarnamns nämnande. Den senare listan är öppen för alla. Anmäl dig till: och-hur-var-namnet-subscribe@yahoogroups.com
Ossian – informellt nätverk för översättare i Sydsverige som är öppet för alla. Omfattande verksamhet med både textseminarier och mer informella träffar.
Neo-Norskjal är en mejlinglista för dem som arbetar med översättning och tolkning mellan de nordiska språken – danska, norska, svenska och ibland finska, färöiska, grönländska, isländska och engelska. Listan är öppen för alla intresserade.