Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Branschorganisationer

Det finns många organisationer som arbetar med översättning och översättare på olika sätt. Nedan hittar du en lista över de viktigaste i Sverige och utomlands.

Branschorganisationer

Centrumbildningarna
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Förläggareföreningen
Förlagsklubben
Kulturrådet
Nordiska oberoende förlags förening (NOFF)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarfond
Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby
Översättarsektionen (i Sveriges Författarförbund)

Översättarorganisationer utomlands (i urval)

Fédération International des traducteurs  (FIT) – grundades i Paris 1953 och knyter via sina medlemsorganisationer samman omkring 60 000 översättare i 50 länder.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto/Finlands översättar- och tolkförbund – organiserar alla slags översättare och tolkar.
Finnish Literature Exchange (FILI)
Dansk Oversætterforbund (DOF)
Norsk Oversetterforening – grundades 1948 som en förening för skönlitterära översättare.
I Storbritannien finns motsvarigheten till Författarförbundets översättarsektion, nämligen Translators Association, som ingår i Society of Authors.
I USA finns American Literary translators Association (ALTA) och The American Translators Association (ATA) – den största yrkesorganisationen för översättare och tolkar i USA som har över 6 000 medlemmar.
Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)

Diskussionsforum för översättare

Eufemia och Avtal är diskussionslistor som är öppna för medlemmar i Sveriges Författarförbund. Författarförbundets översättarsektion driver även listan Och-hur-var-namnet, där det informeras och lobbas för översättarnamns nämnande. Den senare listan är öppen för alla. Anmäl dig till: och-hur-var-namnet-subscribe@yahoogroups.com
Ossian – informellt nätverk för översättare i Sydsverige som är öppet för alla. Omfattande verksamhet med både textseminarier och mer informella träffar.
Neo-Norskjal är en mejlinglista för dem som arbetar med översättning och tolkning mellan de nordiska språken – danska, norska, svenska och ibland finska, färöiska, grönländska, isländska och engelska. Listan är öppen för alla intresserade.