Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Intressemedlemskap

Du som studerar vid översättarutbildning på högskolenivå, har en examen från en översättarutbildning, eller som på annat sätt är aktiv för att fullfölja ett yrke inom översättning kan beviljas intressemedlemskap i Översättarcentrum. Fristadsförfattare i Sverige med översättarkompetens kan också ansöka om intressemedlemskap.

Om du uppfyller dessa krav, skicka ett mejl till info@oversattarcentrum.se där du uppger dina kvalifikationer samt din postadress.

Intressemedlemskap ger dock inte medlemmen tillgång till ÖC:s uppdragsförmedling eller en egen profilsida på ÖC:s webbplats. För detta krävs att medlemskapet uppgraderats i enlighet med ordinarie invalskriterier.

En intressemedlem betalar 150 kronor per år i medlemsavgift. Inträdesavgiften på 300 kr, som alla ordinarie medlemmar betalar, skjuts upp till den dag intressemedlemmen ansöker om ordinarie medlemskap.

I intressemedlemskapet ingår en prenumeration på vår tidskrift Med andra ord, inbjudningar till våra seminarier och kurser samt möjlighet att kontakta kansliet för att få svar på frågor kring översättning, arbetsmetoder och branschen generellt.

För frågor gällande översättningsavtal hänvisar vi till Författarförbundets fackliga informatör i översättarfrågor, som man kan vända sig till utan att vara medlem i Författarförbundet.