Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Arvoden och avtal

Översättarcentrum är en medlemsorganisation som förmedlar kontakt med litterära översättare. Det innebär att vi är en neutral part som inte ger några offerter eller arvodesrekommendationer. I stället kommer uppdragsgivare och översättare överens om arvode och leveranstid oberoende av oss.

För uppdragsgivare som vill få överblick över kostnadsläget rekommenderar vi att begära in offerter från flera olika översättare.

Länkar

Författarförbundets översättarsektions hemsida hittar du information om aktuella arvodesnivåer, nedladdningsbara avtal och ett avtalsalfabet.

Du kan även ladda ner Uppdragsgivarens översättarmanual, där du får svar på de vanligaste frågorna vid beställning av skönlitterära översättningar.