Sök översättare

Utbildningar

I Sverige finns ett antal olika utbildningar för dig som vill bli översättare. Vi har satt ihop en lista som du hittar här nedan. Du kan alltid vända dig till respektive utbildnings studievägledare för mer information.

Göteborgs universitet

Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning – tvåårigt magisterprogram på halvfart vid Akademin Valand som riktar sig främst till dig som har påbörjat en bana som litterär översättare. Under 2022–2024 arbetar man med översättning från engelska respektive samiska till svenska.

Översättarprogrammet – tvåårigt masterprogram, främst facköversättning. Källspråk är engelska samt något av följande språk: arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska. Utbildningen är för närvarande pausad.

Stockholms universitet

Kandidatprogram i språk och översättning – treårigt program vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), främst facköversättning. Källspråken är engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.

Masterprogram i översättning – tvåårigt program vid TÖI som ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap eller andra språkvetenskapliga ämnen. Programmet har två inriktningar: översättning till svenska (oavsett källspråk) och översättningsteori (oavsett käll- eller målspråk).

TÖI har även fristående kurser i översättning från och till svenska. För den som är intresserad av litterär översättning finns kursen Litterär översättning och redaktörsarbete.

Lunds universitet

Översättarutbildningen – kandidatprogram i översättning som sträcker sig över tre terminer. Utbildningen vänder sig till både språkstudenter och studenter med annan studie- eller yrkesbakgrund. Programmet startar nästa gång höstterminen 2023.

Hösten 2022 startar en två terminer lång distansutbildning i översättning (60 hp).

Linnéuniversitetet

Ettårigt magisterprogram i facköversättning – distansutbildning på helfart eller halvfart. Källspråk: engelska, franska eller tyska.

Biskops-Arnös författarskola

Att översätta – distansutbildning på helfart. Kursen riktar sig till den som har ett intresse för översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. Sökande behöver inte vara flerspråkiga men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som metod och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga.