Sök översättare

Styrelse

Ersätt [at] med @ i e-postadressen när du vill skicka e-post till mottagaren!

Ordinarie ledamöter:

Siri Hultén (ordförande)
sirihulten[at]hotmail.com

Ulla M Gabrielsson
info[at]diadorim.se

Marianne Mattsson
marimatt67[at]gmail.com

Christian Nilsson
chr.nilsson.text[at]gmail.com

Emilia Fjeld
emilia.fjeld[at]gmail.com

Suppleanter:

Helga Härle
helga[at]haikurymden.se

Helén Enqvist
helen.enqvist[at]gmail.com

Interna revisorer

Marie Anell
marieanell[at]yahoo.se

Britt-Marie Ingdén-Ringselle
ingdenringselle[at]gmail.com

Extern revisor:

Jan Gustafsson

Valberedning:

Lina Johansson
frilanslinajohansson[at]gmail.com

Sokol Demaku
kola284[at]gmail.com