Sök översättare

Kontakt

Översättarcentrum
Södermannagatan 38
116 40 Stockholm

Telefon uppdragsförmedling: 08-556 048 41
Våra telefontider är måndag och onsdag 13.00–16.00

E-post uppdragsförmedling
uppdrag@oversattarcentrum.se

E-post kansli
info@oversattarcentrum.se

Kansli

Daniel Gustafsson

Verksamhetsledare
Tel: 08-556 048 40
Mobil: 076-033 84 50
daniel@oversattar­centrum.se

Roza Ghaleh Dar

Vik. kommunikatör & projektledare Världens läsare!
Tel: 08-556 048 40
roza@oversattarcentrum.se

Anna Lindberg

Uppdragsförmedlare & kommunikatör
Tel: 08-556 048 41 
uppdrag@oversattarcentrum.se

Jenny Aschenbrenner

Redaktör Med andra ord
Tel: 08-556 048 40
Mobil: 070-745 75 44
mao@oversattarcentrum.se