Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Kulturstipendium till Helena Hansson

Fotograf: Peter Claesson/Stenastiftelsen

För första gången i Stenastiftelsens drygt 25-åriga historia går ett av kulturstipendierna till en översättare. ÖC-medlemmen Helena Hansson är bosatt i Göteborg och till de många författare hon har översatt till svenska hör 2021 års Nobelpristagare Abdulrazak Gurnah. Hon översätter huvudsakligen skönlitteratur från engelska och danska, men även böcker för barn och ungdom, en del lyrik och dessutom mer fackboksinriktade texter, som till exempel en biografi om pianisten Svjatoslav Richter.

Juryns motivering

Helena Hansson är sedan 25 år verksam som översättare i Göteborg. Hennes översättningar från engelska och danska spänner över ett brett fält, från skönlitteratur för vuxna och ungdomar till essäböcker. 

Bland hennes översättningar finns inte mindre än två Nobelpristagare: Toni Morrison (1993) och Abdulrazak Gurnah (2021). Helena Hanssons lyhördhet, känsla för ordens valörer och analytiska förmåga innebär att hon på ett ypperligt sätt förmedlar författarens intentioner. Genom ett starkt intresse för postkoloniala miljöer introducerar hon nya perspektiv för en svensk läsekrets.

För sin förmåga att fånga rytmen, flödet, rösten och bildspråket i texten – och därmed öppna dörren till okända världar – tilldelas Helena Hansson stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer här!