Sök översättare

Jenny Aschenbrenner till ÖC

Översättarcentrum är glada och stolta över att kunna presentera vår nya tidskriftsredaktör Jenny Aschenbrenner som tillträder sin tjänst den 1 september. Hennes första nummer som redaktör för Med andra ord kommer i december. Det ser vi fram emot!

Jenny Aschenbrenner kommer närmast från Dagens ETC, där hon har arbetat som kulturredaktör. Hon har en bakgrund som kulturskribent för bland annat Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Dessutom har hon varit vice ordförande i Svenska PEN.

Vi hälsar Jenny varmt välkommen till Översättarcentrum!