Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Världens läsare!

I Sverige lever mängder av barn som är flerspråkiga. Denna fantastiska kompetens bemöts ibland med en viss skepsis. Det finns en idé om att ett andra språk kan konkurrera med majoritetsspråket svenska. I stället för att se sitt andra modersmål som en tillgång förpassas det av många flerspråkiga i första hand till den privata sfären.

Världens läsare! ingår i Översättarcentrums verksamhet och går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn och unga i utsatta områden att utveckla sina språkliga färdigheter och se sitt andra modersmål som en tillgång. Projektet vill på detta sätt öka känslan av delaktighet och tillhörighet i samhället och inspirera till språkutveckling. Vi gör detta genom att låta professionella översättare möta barn och unga på folk- och skolbibliotek, där de på ett lekfullt sätt vidgar deltagarnas kunskaper om och intresse för språk, och berättar om att det finns behov av deras språkkunskaper i samhället.

Sedan starten 2021 har översättare inom Världens läsare! mött över 1 000 barn och unga i regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland och har som ambition att verka i hela landet.

Världens läsare! genomförs med stöd från Statens kulturråd, Region Stockholm och Natur & Kultur.

Projektledare för Världens läsare! är Roza Ghaleh Dar.

Om du vill ha besök av Världens läsare! kan du använda bokningsformuläret.

Här kan du läsa mer om Världens läsare!