Sök översättare

Världens läsare!

I Sverige lever mängder av barn som är flerspråkiga. Denna fantastiska kompetens bemöts ibland med en viss skepsis. Det finns en idé om att ett andra språk kan konkurrera med majoritetsspråket svenska. I stället för att se sitt andra modersmål som en tillgång förpassas det av många flerspråkiga i första hand till den privata sfären.

Världens läsare! ingår i Översättarcentrums verksamhet och går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn i utsatta områden att utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång. Projektet vill på detta sätt öka känslan av delaktighet och tillhörighet i samhället och inspirera till språkutveckling. Vi gör detta genom att låta professionella översättare möta barn och unga på folk- eller skolbibliotek, där de på ett lekfullt sätt vidgar barnens kunskaper om och intresse för språk, och berättar om att det finns behov av deras språkkunskaper i samhället.

Sedan starten 2021 har översättare inom Världens läsare! mött över 600 barn i regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland och har som ambition att verka i hela landet.

Är du och ditt folk- eller skolbibliotek intresserade av att ta mot besök? Eller är du översättare och vill genomföra ett Världens läsare!-besök? Hör i så fall av dig till VL@oversattarcentrum.se

Världens läsare! genomförs med stöd från Statens kulturråd och Region Stockholm.