Sök översättare

Världens läsare!

I Sverige lever mängder av barn som är flerspråkiga. Men istället för att se sitt andra modersmål som en tillgång, förpassas det av många flerspråkiga i första hand till den privata sfären.

Världens läsare! går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn i utanförskapsområden att utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång. Projektet vill på detta sätt öka känslan av delaktighet och tillhörighet i samhället och inspirera till språkutveckling.

Vi gör detta genom att låta professionella översättare möta barn och på ett lekfullt sätt vidga barnens kunskaper om och intresse för språk och att det finns behov av deras språkkunskaper i samhället. Under 2022 kommer en rad skolbesök att anordnas runtom i Stockholmsregionen.

Är du översättare och vill delta i projektet, eller en skola som vill ha ett besök av en översättare? Hör i så fall av dig till vår projektledare Karin Hansson på: karin@oversattarcentrum.se

Världens läsare! genomförs med stöd från Statens kulturråd och Region Stockholm.