Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Anders Schærström

Kontakt

Kometvägen 49
18348 Täby
Sverige

+46-(0)70-693 91 28
anders.schaerstrom@telia.com

Språk från

Danska, Engelska

Språk till

Svenska

Texttyper

Artikel/reportage
Broschyr/turisttext
Humaniora
Memoar & biografi
Novell
Politik & samhälle
Psykologi & hälsa
Roman
Utställningstext/-katalog
Vetenskaplig text

Ämnesområden

EU-frågor
Europa
Geografi
Hälso- & friskvård
Historia
Medicin
Miljö
Politik
Turism

Anders Schærström

Jag har alltid levt med och bland böcker.

Sedan 2005 arbetar jag yrkesmässigt med att översätta från danska och engelska till svenska. (Auktoriserad translator i båda språkkombinationerna; har också Cambridge Certificate of Proficiency samt 30 hp i danska). Fackböcker, akademiska och fackliga texter om arbetsliv, arbetsmiljö, fackliga organisationer, hälsoproblem och sjukvård blandas med produktbeskrivningar, bruksanvisningar och turistinformation, läkarbrev och sjukjournaler, någon enstaka kortroman, t.o.m. tecknade serier. Men skönlitteraturen har alltid varit oumbärlig för mig och jag skulle mycket gärna vilja ta itu med skönlitterära texter. Det har också hänt att jag blivit ombedd att språkgranska bokmanus.

Innan jag övergick till översättaryrket arbetade jag några år på Statens folkhälsoinstitut, dessförinnan sex år som samordnare i forskningsprogrammet SALTSA, som startade många projekt om arbetsliv och arbetsmiljö i europeiskt perspektiv – ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, LO, Saco och TCO samt forskningsinstitutioner och fackliga organisationer runtom i Europa.

Tidigare sysslade jag med utbildnings- och arbetsmarknadsärenden inom Jusek (heter numera Akavia) och Saco, dvs. i intresseorganisationer.

Samtidigt doktorerade jag i geografi och var ett tag forskningsassistent i ämnet. Min specialinriktning är så kallad ’medicinsk geografi’, vilket innebär att tillämpa kartografiska och andra geografiska metoder på frågeställningar om hälsa och ohälsa. Sedan flera år har jag medverkat på universitetskurser i det ämnet, handlett studenter  i deras examensprojekt och varit geografisk metodrådgivare i ett forskningsprojekt om narkotikarelaterade dödsfall. På begäran av Studentlitteratur skrev jag, tillsammans med två kollegor, en introduktionsbok i ämnet: Hälsans och ohälsans landskap (Studentlitteratur 2011). Några år senare tog jag initiativ till att ge ut en antologi på engelska, baserad på nordiska forskningsexempel, med många medverkande. ’Geography and Health – a Nordic Outlook’ (eds. Schærström, Jørgensen, Kistemann & Sivertun)

Som nyexaminerad tillbragte jag ett par år i Köpenhamn, på Nordiska Ministerrådets sekretariat för kulturellt samarbete. Där grundlade jag starka känslor dels för Danmark, dels för nordisk gemenskap.

I större delen av mitt vuxna liv har jag varit aktiv i föreningslivet, ordnat föredrag, studiecirklar, studiebesök, resor och bokutgivning. Jag har alltid varit mycket intresserad av språk och litteratur. Jag har lett åtskilliga kurser i danska åt studieförbund och även internt på ett företag.

Jag har gett ut ett par böcker som består av berättelser som min mor skrev om sin hembygd och sitt yrkesliv som lärare samt om äldre släktingars liv. [(Elsa berättar: Mitt 1900-tal på Söderslätt (2016); Vävt och spunnet (2018)]. Böckerna är formaterade och tryckta av Författares Bokmaskin och har sålts till förmån för Röda Korset.

Som översättare känner jag att jag kan utnyttja mina erfarenheter från alla de sammanhang jag tidigare har arbetat inom. Jag uppskattar att få samarbeta med sakkunniga i översättningsarbetet.

 

Urval av översatta boktitlar

Breven ... och minnet ristat i sten (Letters of Stone)

Steven Robins, Norlén & Slottner, 2023

Ballongförbud (Balloner forbudt)

Robert Zola Christensen, Korphult Kompani,, 2018

Historien största slag & arméer. Historia Fakta

Hanne-Luise Danielsen (Chefred) , Bonnier Publications International, Köpenhamn, 2018

Barn, motivation & ansvar (Discipline without Stress, Punishments of Rewards)

Marvin Marshall, Förlaget Påfågel , 2016

En trösterik sanning ett bättre samhälle för oss och vår planet (A Convenient Truth)

Wilkinson & Pickett, Karneval , 2015

Den diagnostiserade människan (Det diagnosticerede liv)

Svend Brinkmann (Red.) , Studentlitteratur , 2014

EKG för sjuksköterskor (ECG for nurses)

P. Jevon, Studentlitteratur , 2014

Levnadsvanor – en klinisk handbok (Lifestyle Medicine)

Rössner, Egger & Binns, Studentlitteratur , 2014

Barnhälsovetenskap (Child Public Health)

Blair et al., Studentlitteratur , 2013

Hälsoarbete [I arbetet ingick viss omarbetning och komplettering av texten för svenska förhållanden].

Ewles & Simnett; Angela Scriven), Studentlitteratur, 2013

Kawamodellen. Kulturrelevant arbetsterapi (The Kawa Model - Culturally Relevant Occupational Therapy)

Michael K. Iwama, Studentlitteratur , 2012

Whiplash, huvudvärk och nacksmärtor. Forskningsbaserade riktlinjer inom sjukgymnastik (Whiplash, Headache and Neck Pain)

Jull et al., Studentlitteratur , 2010

Dina första 100 dagar som chef. (Young managers),

Kinding, Saco , 2010

Bakugan 1: Kampen börjar (Kampen begynder) och Bakugan 2 Masquerades bal.

Bakugan (tecknade serier i bokform), Cartoon Networks, ArtPeople förlag, Köpenhamn. , 2009

Skicka en förfrågan till Anders Schærström

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information