Sök översättare

Carl-Johan Lind

Kontakt

Sysslomansgatan 25 A
75314 Uppsala
Sverige

lind.carljohan@gmail.com

Språk från

Engelska, Tyska

Språk till

Svenska

Texttyper

Barn & ungdom
Dramatik
Essä
Fantasy & science fiction
Memoar & biografi
Novell
Poesi
Roman

Ämnesområden

Carl-Johan Lind

Född 1982 i Stockholm, bosatt i Uppsala. Översätter från tyska och engelska. Studier i litterär översättning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Fil.mag. i tyska (huvudämne), latin, svenska som andraspråk m.fl. ämnen, Uppsala universitet.

Mottagare av Sveriges Författarförbunds och Stiftelsen Natur & Kulturs utmärkelse Årets översättarstipendium 2020 för översättningen av Claire-Louise Bennetts roman Damm. Juryns motivering: ”Claire-Louise Bennetts Damm är en egensinnig, svårbestämbar prosabok, en blandning mellan novellistik, essä och lyrisk betraktelse. En kvinna har dragit sig tillbaka i ett ensligt hus och från dag till dag antecknar hon händelser, minnen, infall och associationer, med överraskande tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och föredömligt aktiv i sin språkbehandling.”

Urval av översatta boktitlar

Kassa 19

Claire-Louise Bennett, Wahlström & Widstrand, 2022

Station elva

Emily St. John Mandel, Trut Publishing, 2020

Dantes sånger – redskap för att uppfånga framtiden

Ralph Dutli, Bokförlaget Faethon, 2020

Damm

Claire-Louise Bennett, Natur & Kultur, 2019

Carl-Johan Lind

Skicka en förfrågan till Carl-Johan Lind

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information