Sök översättare

Donald S. MacQueen

Kontakt

3745 Barry Knoll Dr
48108 Ann Arbor, Michigan
USA

+1 734 358 0869
donaldmq@comcast.net

Språk från

Svenska

Språk till

Engelska

Texttyper

Ämnesområden

Donald S. MacQueen

Jag översätter pressmeddelanden nästan dagligen för Vetenskapsrådets och Uppsala universitets räkning (under avtal). Dessa PM handlar om alla tänkbara ämnen. Jag har också avtal med Göteborgs universitet. Jag har lång erfarenhet av akademiska texter inom alla vetenskapsområden, både som översättare och som språkgranskare.Jag har också tjänstgjort i många år som Kammarkollegiets expertbedömare av kollegiets årliga auktoriseringsprov i översättning från svenska till amerikansk engelska (i samarbete med professor emeritus Gunnar Persson). Jag behärskar skriven brittisk engelska också.Jag tar gärna litterära uppdrag också. Jag har lång erfarenhet av att undervisa i skönlitteratur och poesi på Engelska institutionen, Uppsala universitet. Jag bistod t ex poeten Ole Hessler med sin översättning av Ted Hughes diktsamling ’Brev på födelsedagen’.Se min webbsida för mer information.

Urval av översatta boktitlar

Skicka en förfrågan till Donald S. MacQueen

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information