Sök översättare

Erik MacQueen

Kontakt

Ulleråkersvägen 40 A
75643 UPPSALA
Sverige

info@sprakvaxeln.se

Språk från

Engelska

Språk till

Svenska

Texttyper

Ämnesområden

Erik MacQueen

Jag översätter i huvudsak skönlitteratur, men även vetenskapliga, kommersiella och informationsinriktade texter, från engelska till svenska. Jag har en mastersexamen i svenska från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och fil.kand i Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Urval av översatta boktitlar

Skicka en förfrågan till Erik MacQueen

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information