Sök översättare

Fiona Graham

Kontakt

Grensstraat 125
1970 Wezembeek-Oppem
Belgien

fionamary63@gmail.com

Språk från

Svenska

Språk till

Engelska

Texttyper

Ämnesområden

Fiona Graham

Jag har arbetat för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen sedan 1989 som flerspråkig översättare, redaktör och språkgranskare. Jag har också översatt skön- och facklitteratur, bl. a. från svenska (se nedan) och hoppas kunna fokusera på litterär översättning i framtiden.        Det är viktigt för mig att få utlopp för min språkliga och litterära kreativitet. Jag arbetar med stor noggrannhet för att hitta precis rätt ton och ordval.   Just nu är jag framförallt intresserad av att översätta skönlitterära texter. Jag översättar gärna utdrag ur nya romaner och barnböcker för litterära agenter och skriver bokrapporter för förlag i de engelskspråkiga länderna. Sedan 2014 har jag frilansat som redaktör av recensionerna i den engelskspråkiga litterära tidningen Swedish Book Review, som numera ges ut uteslutande på nätet: www.swedishbookreview.org        Utbildning   Moderna och medeltida språk (tyska och franska). Oxford University, BA Honours (First Class). Lingvistik. Reading University, MA. Samhällsvetenskap (kursprogram i statsvetenskap och ekonomi med global utveckling). Open University, BSc. Honours (First Class)        Min position inom de europeiska institutionerna har betytt att jag vidareutbildats i språk inklusive svenska. Mitt intresse i svenska förhållanden har stimulerats av att ha deltagit i sommarkurser arrangerade av UISS, Svenska institutet och Malungs folkhögskola. Jag läser svensk litteratur och besöker Sverige regelbundet.     I have worked as a multilingual translator, reviser and editor in the EU institutions (the European Parliament, then the European Commission) since 1989 and have also translated literary non-fiction and fiction from Swedish (see below) and other languages. In future I hope to focus on literary translation.      Linguistic and literary creativity are important to me. I devote great care to choosing exactly the right words and conveying the author’s tone precisely. Currently my main interest is in translating literary fiction. I enjoy translating samples from new novels and children’s books, as well as writing reader’s reports for publishers in the English-speaking world. Since 2014 I have been reviews editor at the English-language literary magazine ’Swedish Book Review’, which is now published exclusively online: www.swedishbookreview.org      Education BA Honours (First Class) in Modern and Mediaeval Languages, Oxford University; MA in General Linguistics, Reading University; BSc (First Class), Open University. Subjects studied: political science, economics, development studies. My work in the EU institutions has enabled me to take professional training in languages including Swedish. I have developed my interest in Swedish matters through summer courses held by UISS, the Swedish Institute and Malungs folkhögskola (one of a network of adult education centres throughout Sweden). I read Swedish literature and visit Sweden regularly.

Urval av översatta boktitlar

Skicka en förfrågan till Fiona Graham

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information