Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Günter Kranz

Kontakt

Raitbach 11 B
79650 Schopfheim
Tyskland

+49 15 25 65 74 222
guenter.kranz@gmail.com

Språk från

Svenska

Språk till

Tyska

Texttyper

Artikel/reportage
Broschyr/turisttext
Dokument/intyg/avtal
Essä
Film- & TV-textning
Film-/TV-manus
Humaniora
Konst & hantverk
Korrekturläsning
Memoar & biografi
Novell
Politik & samhälle
Psykologi & hälsa
Reklam-/produkttext
Roman
Utställningstext/-katalog
Webbsida/app

Ämnesområden

Arkitektur
Dans & teater
Djur & natur
Ekonomi
EU-frågor
Europa
Filosofi
Historia
Juridik
Konst
Litteraturvetenskap
Mat & dryck
Meditation & yoga
Miljö
Mode & design
Politik
Psykologi
Turism
Vetenskap

Günter Kranz

Hej!

(Hallo! Nachfolgende Präsentation folgt weiter unten auch auf Deutsch)

Söker ni en professionell översättare till tyska som inte använder maskinöversättning och artificell intelligens utan skapar levande och fängslande texter utifrån sin egen bakgrund och mångårig erfarenhet – då har ni kommt rätt.

Jag har varit verksam som översättare i 25 år nu och är även auktoriserad translator sedan 1997 för svenska till tyska.

Om min bakgrund: Jag är född och uppvuxen i Dortmund i Västtyskland mitt i ett område med på den tiden tung industri och stora kolgruvor i alla hörn, befolkad med människor som må vara grovhuggna, men också rättframma, ärliga och ödmjuka. Icke desto mindre visste jag att denna landsända inte kunde vara allt i världen och sökte mig efter min studentexamen ganska snart till nya breddgrader.

På grund av mitt genuina intresse för språk och ett alltjämt drag mot norr var det nog inte så konstigt att jag började studera skandinaviska språk och litteratur, Germanistik och Anglistik först på Wilhelms-Universität i Münster, senare på Nordeuropa-Institutet vid Humboldt-Universität i Berlin där jag också tog en magisterexamen i Skandinavistik, Anglistik och Ältere Deutsche Sprache und Literatur 1998.

Läsåret 1992/93 var jag stipendiat på folkhögskolan Själevad vid Örnsköldsvik där jag lärde mig svenska från grunden och deltog i alla ämnen som erbjöds på skolan.

Läsåret 1993/94 besökte jag som Erasmus-stipendiat Lunds universitet och läste litteraturvetenskap, teater och film.

1999 – 2020 bodde jag igen i Sverige, alltid ute på landet några mil söder om Stockholm.

Under studietiden upptäckte jag en stor glädje i översättning och ”lokalisering” av olika slags texter från ett främmande språk till mitt eget modersmål. Genom åren har det blivit ett antal böcker i olika ämnen (se listan) men eftersom det har varit svårt att livnära en hel familj på enbart böcker har jag framför allt översatt små och stora uppdrag i alla tänkbara sammanhang och volymer. Jag har vidareutbildad mig på TÖI i Stockholm som juridisk översättare och besökt ett stort antal seminarier och utbildningar inom turism, finans, marketing etc.

Jag har bott och arbetat i Sverige i sammanlagt 14 år, sedan 2010 är jag verksam i Tyskland igen och en flitig besökare i Norden året om.

Mina texter kännetecknas av noggrannhet och träffsäkerhet, men känns samtidigt lediga och äkta och jag lägger alltid stor vikt vid att de inte framstår som översättningar.

Ämnen där jag känner mig mest hemma är konst och kultur, arkitektur, litteratur, turism och psykologi. Men som de flesta översättare har en läggning för att vara nyfiken och gräva in mig i nya ämnen och områden, inte minst för att upptäcka nya sidor av mig själv.

Så du är välkommen att kontakta mig med ditt projekt – du ska se att jag är även en tämligen trevlig person att ha att göra med!

Günter Kranz

Und nochmal auf Deutsch:

Wenn Sie einen professionellen Übersetzer suchen, der nicht mit maschineller Übersetzung und künstlicher Intelligenz arbeitet, sondern mit seiner langjährigen Erfahrung und einem bunten Leben als Hintergrund lebendige und überzeugende Texte erstellt, dann sind Sie bei mir genau richtig.

Ich arbeite seit 25 Jahren als Übersetzer und bin seit 1997 auch staatlich geprüfter und zertifizierter Übersetzer für Schwedisch-Deutsch.

Ich bin in Dortmund am Rande des Ruhrgebiets geboren und aufgewachsen, mitten in einer Gegend also, die damals von Schwerindustrie und großen Kohlebergwerken geprägt war. Als Jugendlicher spürte ich dann recht bald, dass dies nicht alles auf der Welt sein konnte, und so zog es mich nach dem Abitur in andere Breitengrade.

Da der Norden immer schon einen Reiz auf mich ausgeübt hatte und ich seit meiner Jugend ein großes Interesse für Sprachen habe, studierte ich zunächst Skandinavistik (mit Schwedisch als Hauptsprache), Germanistik und Anglistik, die ersten Jahre an der Wilhelms-Universität in Münster, später am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität in Berlin, wo ich 1998 einen Magisterabschluss in Skandinavistik, Anglistik und Ältere Deutsche Sprache und Literatur erwarb.

Im Hochschuljahr 1992/93 war ich Stipendiat an der schwedischen Volkshochschule Själevad in der Nähe von Örnsköldsvik, wo ich Schwedisch von Grund auf lernte und an allen Fächern teilnahm, die an der Schule angeboten wurden.

1993/94 war ich Erasmus-Stipendiat an der Universität Lund und studierte Literatur, Theater und Film.

Im Laufe der Jahre habe ich eine Reihe von Büchern zu verschiedenen Themen übersetzt (siehe Liste), aber da es schwierig war, allein von Büchern zu leben und eine Familie zu ernähren, habe ich hauptsächlich kleine und große Aufträge mit den verschiedensten Themen und Größenordnungen übersetzt. Ich habe mich am TÖI (Instutut für Dolmetscher und Übersetzer der Universiät Stockholm) als juristischer Übersetzer weitergebildet und zahlreiche Seminare und Schulungen in den Bereichen Tourismus, Finanzen, Marketing usw. besucht.

Meine Texte zeichnen sich durch Genauigkeit und Präzision aus, wirken aber gleichzeitig frei und authentisch, wobei ich größten Wert darauf lege, dass man ihnen nicht anmerkt, Übersetzungen zu sein.

Die Gebiete, auf denen ich am meisten bewandert bin und mit denen ich mich am wohlsten fühle, sind Kunst und Kultur, Film, Architektur, Literatur, Tourismus und Psychologie. Aber wie die meisten Übersetzer habe ich eine Vorliebe dafür, mich in neue Themen und Bereiche zu vertiefen und so auch neue Seiten an mir selbst zu entdecken.

Zögern Sie also nicht, sich mit Ihrem Projekt an mich zu wenden und überzeugen Sie sich davon, dass ich ganz nebenbei auch noch ein ziemlich netter und umgänglicher Zeitgenosse bin!

Günter Kranz

 

Urval av översatta boktitlar

Axel von Fersen - und seine Liebe zu Marie Antoinette

Hermann Lindqvist, Raster Förlag Stockholm, 1998

Sigrid Hjertén - Wegbereiterin des schwedischen Expressionismus

Katarina Borgh Bertorp et. al, Raster Förlag Stockholm, 1999

Fighting Spirit - The Book about the Volvo Ocean Race 2001/2002

Gurra Krantz / Bob Fisher, Page One Publishing, 2002

GANT in the Kitchen

Ove Pihl, Page One Publishing, 2004

Landgänge - Texte für die Dauerausstellung im Schärenzentrum Korpoström

Skärgårdscentrum Korpoström, Skärgårdscentrum Korpoström, 2006

Der Weg nach Assyrien

Afram Yakoub, Tigris Press, 2021

Skicka en förfrågan till Günter Kranz

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information