Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Lisa Sjösten

Kontakt

Betaniaplan 3B
21155 Malmö
Sverige

0733-249132
lisasjosten@majuskel.se
http://www.majuskel.se

Språk från

Danska, Engelska, Norska

Språk till

Svenska

Texttyper

Artikel/reportage
Humaniora
Politik & samhälle
Psykologi & hälsa
Vetenskaplig text

Ämnesområden

Filosofi
Genusvetenskap
Historia
Litteraturvetenskap
Pedagogik
Psykologi
Vetenskap

Lisa Sjösten

Jag arbetar med översättning och språkgranskning, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, och har varit verksam sedan 2006. Jag har gått facköversättarutbildningen vid Lunds universitet och har därutöver en fil.kand. i praktisk filosofi från samma universitet. Dessutom har jag gått en skönlitterär skrivarlinje på Skurups folkhögskola.

Urval av översatta boktitlar

Livets kod: den genetiska revolutionen och mänsklighetens framtid

Walter Isaacson, Fri tanke, 2022

Hemma i världen

Amartya Sen, Fri tanke, 2022

Att tänka om forskningsprocessen: konventionella och alternativa metaforer

Mats Alvesson och Jörgen Sandberg, Studentlitteratur, 2022

Mönstersökare

Simon Baron-Cohen , Fri tanke, 2022

Ledarskap i klassrummet: undervisningskvalitet från teori till praktik

Randi M. Sølvik och Sigrun K. Ertesvåg, Studentlitteratur, 2022

Galileos misstag: till försvar för panpsykismen

Philip Goff , Fri tanke, 2021

I människans skugga

Jane Goodall, Fri tanke, 2021

Upplysningens element: materia och världsbild under 1600- och 1700-talen

Hjalmar Fors, Fri tanke, 2020

Medier och deras roll i våra liv

Nick Couldry , Studentlitteratur, 2020

Skolor som våra barn behöver: så skapar vi dem

Wiliam Dylan, Studentlitteratur, 2019

Vad är liv? Ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen

Erwin Schrödinger , Fri tanke, 2019

Förbättring i en förändringstrött skola: ett undersökande tillvägagångssätt

Viviane Robinson, Studentlitteratur, 2019

De tre pelarna i traumamedveten omsorg: att skapa en läkande miljö ”de övriga 23 timmarna”

Howard Bath, Studentlitteratur, 2019

Voltaire: en filosof för den bästa av världar

Nicholas Cronk, Fri tanke, 2018

Barnets psykologi

Usha Goswami , Fri tanke, 2018

En handbok för bostad först Europa

Nicholas Pleace , Égalité, 2018

Hur barn lyckas: i skolan och i livet

Paul Tough, Studentlitteratur, 2018

Den trygga läraren: sätt att utveckla sunda pedagogiska vanor

Alex Quigley, Studentlitteratur, 2017

Vit migration: kön, vithet och privilegier i transnationella migrationsprocesser

Catrin Lundström , Makadam, 2017

Konstruktiva stödsamtal: perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning

Cato R.P. Bjørndal, Studentlitteratur, 2017

Gettot

Louis Wirth , Égalité, 2017

Islam och toleransens framtid: en dialog

Sam Harris och Maajid Nawaz , Fri tanke, 2016

Kriskommunikation

Orla Vigsø , Studentlitteratur, 2016

Sociologi

Anthony Giddens och Philip W. Sutton , Studentlitteratur, 2014

Det professionella lärandets inneboende kraft

Helen Timperley, Studentlitteratur, 2013

Sydteori: den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik

Raewyn Connell , Studentlitteratur, 2011

En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning

David Silverman , Studentlitteratur, 2010

Sociala positioner: en översikt

Lynn S. Chancer och Beverly Xaviera Watkins, Studentlitteratur, 2009

Välfärd, genus och familj

Åsa Lundquist och Janet Flink , Liber, 2009

Sociologisk teori

George Ritzer , Liber, 2009

Choklad: en sann historia

Sophie D. Coe och Michael D. Coe, Agerings bokförlag, 2008

Rätt och fel: en introduktion till moralfilosofi

James Rachels och Stuart Rachels, Studentlitteratur, 2008

Politiskt tänkande

Peri Roberts och Peter Sutch, Studentlitteratur, 2007

Skicka en förfrågan till Lisa Sjösten

Textens omfång

Uppdragets deadline

Kontaktuppgifter

Ytterligare information