Sök översättare

Datum

18 mar 2023

Tid

13:00 - 14:00

Plats

Littfest, Umeå Folkets Hus

Att översätta hotade texter

Som aldrig förr översätts just nu litteratur från Ukraina och röster från protesternas Iran. Publiceringarna följer den globala nyhetsrapporteringens logik – men vad innebär det för författarna, och vad händer när intresset svalnar?

Redaktören Kholod Saghir möter översättarna och författarna Dmitri Plax och Namdar Nasser i ett samtal om hotade texter. Översättarcentrums verksamhetsledare Daniel Gustafsson leder samtalet.

Arrangeras av Svenska PEN och Översättarcentrum.